Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 9/3/2023 15:14'(GMT+7)

Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; Thượng tướng, PGS.TS. Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin về những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Thượng tướng, PGS.TS. Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở căn cứ vào những thông tin chuyên đề hôm nay để tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đồng thời, tập trung tuyên truyền những nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương.  Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; hiểu rõ việc tích cực tham gia Cuộc vận động là hành động thiết thực nhằm tăng cường nội lực của nền kinh tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nêu bật việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành sâu rộng, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn dân đối với Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Tuyên truyền Nghị định số 07 ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; tuyên truyền Nghị quyết số 30 ngày 4/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, nhấn mạnh: Đây là những cơ chế đang được ngành y và xã hội chờ đợi, kỳ vọng xử lý dứt điểm những vướng mắc lớn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, tạo điều kiện cho công tác điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối ở các thành phố lớn. Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành y, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Quangc ảnh hội nghị.

Đặc biệt, trong thời gian tới đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị báo cáo viên cả nước tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhấn mạnh những thành tựu và kết quả về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội.

Ngoài ra đồng chí Phan Xuân Thủy còn yêu cầu trong thời gian tới lực lượng báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam;Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023…./.

 Tuấn Đạt

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất