Thứ Năm, 13/6/2024
Môi trường
Thứ Bảy, 30/10/2021 10:31'(GMT+7)

Hội thảo triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Nhằm triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 bằng hình thức trực tuyến với 11 điểm đầu cầu của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch COVID-19 để hỗ trợ cho các địa phương triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 thật sự đi vào thực tiễn cuộc sống.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Thị Thanh Hương nhấn mạnh: Hội thảo sẽ định hướng, thảo luận, chia sẻ giúp cho các địa phương chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 một cách đồng bộ. Hội thảo đưa ra những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 nhằm giúp cho các địa phương kịp thời nắm bắt những nội dung mới để triển khai hiệu quả.

Điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 không chỉ liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường mà còn liên quan đến các ngành khác. Đặc biệt là vai trò của các phòng, ban của huyện, thị xã, thành phố như thế nào trong việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020. Điểm mới khác trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 là phân cấp cho địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Rác sinh hoạt vứt bừa bãi tại các vùng nông thôn

Cấp xã, phường, thị trấn sẽ được tiếp nhận hồ sơ môi trường và chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý. Đồng thời, trong Luật cũng thể hiện sự thay đổi tên gọi các hồ sơ môi trường, như vậy thì các cấp chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận hồ sơ môi trường và cách xử lý các hồ sơ môi trường đã đăng ký trước đây như thế nào? Những nội dung này sẽ được trao đổi, thảo luận và hướng dẫn trong buổi Hội thảo.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường – Chi Cục trưởng, Chi Cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong quá trình giới thiệu tổng quan về Luật Bảo vệ môi trường 2020, chúng tôi nhấn mạnh những vấn đề quan trọng, điểm mới của Luật và công tác tuyên truyền Luật đến với từng đơn vị, tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn tỉnh. Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành phù hợp với thực tiễn hiện nay, đáp ứng được vấn đề phát triển kinh tế ngày càng nhanh, mạnh để hội nhập quốc tế.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 là một khung pháp lý, là điều kiện nền tảng, là yếu tố trọng tâm tiên quyết để phát triển bền vững. Sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 ra đời thì có 5 Luật phải điều chỉnh sửa đổi, trong đó có Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi về nộp phí và lệ phí để phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có rất nhiều điểm mới, đột phá, định hướng cho công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới. Cùng đó, Luật sẽ có nhiều thay đổi trong công tác quản lý môi trường của chính quyền các cấp, nhất là cấp huyện và xã, vừa đặt trách nhiệm lớn cho địa phương vừa phát huy năng lực, vai trò của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Trước đó một ngày, ngày 28/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có Công văn số 2454 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 73, ngày 22/6/2021 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; trong đó phân công trách nhiệm cụ thể việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

M. Đình

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất