Chủ Nhật, 14/7/2024
Xã hội
Chủ Nhật, 16/12/2018 13:51'(GMT+7)

Hưng Yên tinh giản hơn 1.200 biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ

(Ảnh minh họa: TTXVN)

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong số đó, các tổ chức hành chính nhà nước trong tỉnh đã tinh giản gần 100 người; các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù tinh giản được hơn 1.100 người.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 956 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính,­ đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh giai đoạn 2015-2021.

Trên cơ sở đó, tỉnh sàng lọc và lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất giữ lại làm việc ổn định, lâu dài.

Dự kiến từ nay đến năm 2021, toàn tỉnh thực hiện tinh giản hơn 2.800 người, trong đó cán bộ công chức cấp tỉnh và huyện cắt giảm hơn 200 người; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập cắt giảm hơn 2.200 người; cán bộ, công chức cấp xã tinh giản hơn 300 người.

Mục tiêu này nhằm đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế toàn tỉnh theo lộ trình giảm dần đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao.

Tỉnh cũng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng nguồn thu từ sự nghiệp. Từ năm 2018 trở đi, các cơ quan, đơn vị chấm dứt lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn.

Bên cạnh việc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014, Hưng Yên cũng đang thực hiện chính sách thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ/CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Về mức hỗ trợ, đối tượng thôi việc theo nguyện vọng quy định tại Nghị quyết 39, cùng với được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật, còn được tỉnh hỗ trợ 1 lần với mức 500.000 đồng/tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh hoặc ở ngoài ngành, lĩnh vực khác, trước thời gian làm việc hiện tại ở tỉnh Hưng Yên), mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/người.

Cùng với tinh giản biên chế, tỉnh Hưng Yên cũng đang thực hiện việc đổi mới sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước theo xu hướng gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động.

Đến nay, đã có 16 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các sở, chi cục, trung tâm trực thuộc sở; giảm 9 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Trong tháng 12/2018, Hưng Yên tiếp tục sắp xếp giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập./.

(TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất