Chủ Nhật, 14/7/2024
Tư liệu
Thứ Hai, 6/7/2020 10:45'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Về mục đích, yêu cầu, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua; qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin với Đảng và công tác tư tưởng của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xây dựng hệ thống tuyên giáo ngày càng vững mạnh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cổ vũ, động viên toàn ngành Tuyên giáo nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức ở quy mô, tầm mức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành và đất nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về nội dung tuyên truyền, tuyên truyền quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của Ngành. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của ngành Tuyên giáo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng và các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Tuyên truyền chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay.

Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng diễn ra ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị.

CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

Ở Trung ương, tổ chức Lễ kỷ niệm quy mô cấp ban, bộ, ngành tại Hà Nội: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, dự kiến vào sáng ngày 01/8/2020; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đọc Diễn văn kỷ niệm, mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

Tổ chức hội thảo khoa học cấp ban, bộ, ngành với chủ đề “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm một chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện, dự kiến tổ chức vào ngày 15/7/2020 tại Hà Nội.

Xây dựng phim tài liệu về 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, dự kiến phát sóng từ ngày 25 - 30/7/2020 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo” trên mạng xã hội VCNET của Ban Tuyên giáo Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì thực hiện, phát động vào tháng 3/2020, dự kiến tổng kết và trao giải vào cuối tháng 7/2020.

Biên soạn và phát hành 7 đầu sách, chuyên san phục vụ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì thực hiện, gồm:

+ Sách “Tuyên giáo toàn cảnh - Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng”.

+ Sách Giải thưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật”.

+ Sách “Một số vấn đề về công tác dư luận xã hội”.

+ Sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

+ Chuyên san của Tạp chí Tuyên giáo “90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

+ Chuyên san của Tạp chí Lý luận, Phê bình Văn học - Nghệ thuật.

+ Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 90 năm lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học về truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Gặp mặt, tri ân cán bộ tuyên giáo của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội qua các thời kỳ.

Phát động phong trào thi đua; xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trong 5 năm qua; tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng; hành hương về khu di tích lịch sử, truyền thống…

Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền,…/.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất