Chủ Nhật, 23/6/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Hai, 24/1/2022 9:17'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh tư liệu: Thanh Vũ/TTXVN

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh tư liệu: Thanh Vũ/TTXVN

Theo đó, gắn tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 của đất nước với tuyên truyền Chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, từng bước đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, ổn định cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hướng dẫn nêu rõ, "Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của người dân thành phố; cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và 4 chương trình phát triển thành phố gắn với 51 đề án, chương trình thành phần; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025".

Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng; đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Hướng dẫn tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền. Bên cạnh đó, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn thành phố; cung cấp tài liệu tuyên truyền; phối hợp Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng.

Ban tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tham mưu với cấp ủy chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và 4 chương trình phát triển thành phố gắn với 51 đề án, chương trình thành phần; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới; phát triển các loại hình tuyên truyền. Thường xuyên, kịp thời củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Thực hiện thông tin và định hướng tuyên truyền kịp thời về thời sự, đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. 

Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tham mưu lãnh đạo đơn vị hướng dẫn các cấp trong hệ thống đoàn thể tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và 4 chương trình phát triển thành phố gắn với 51 đề án, chương trình thành phần; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025.  Tổ chức phong trào thi đua sáng tạo của mỗi giới, mỗi ngành, mỗi địa bàn để phát triển thành phố, đại diện cho tiếng nói, lợi ích của Nhân dân. 

 Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm… phục vụ Nhân dân, trong đó cần quan tâm Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức các cuộc sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật mới, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc (tùy điều kiện cụ thể, tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19). Tăng cường thông tin tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan (màn hình Led, màn hình điện tử, panô, áp phích, băng rôn,…) tại những nơi tập trung đông người, các tuyến đường mẫu, khu chế xuất, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà ga, bến xe, sân bay, khu dân cư, cao ốc, văn phòng, cơ quan, thang máy chung cư… Theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa tuyên truyền giáo dục (đối với các khẩu hiệu tuyên truyền, tranh cổ động… có mốc thời gian cụ thể, hướng dẫn cơ sở thay thế nội dung tuyên truyền khoảng sau lễ, sự kiện 15 ngày). 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chỉ đạo và quản lý các cơ quan báo chí thành phố làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị. 

Sở Ngoại vụ thành phố hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các đoàn báo chí nước ngoài về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 gắn với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh về công tác thông tin đối ngoại, về bảo vệ quyền và chủ quyền biển đảo, biên giới của Việt Nam.

Các cơ quan báo chí thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, thu hút sự tham gia đông đảo của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố theo chức năng phối hợp với hệ thống tuyên giáo tổ chức thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện năm 2022./.

 

Giao Tuyến

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất