Thứ Sáu, 14/6/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Sáu, 24/12/2021 15:20'(GMT+7)

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ

Quang cảnh Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, quản lý “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao”.

Quang cảnh Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, quản lý “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, trong quá trình xây dựng chính sách và phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh xác định ngành công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ là một ngành rất quan trọng, có tác động đến sự phát triển bền vững, lâu dài cho tăng trưởng kinh tế thành phố.

Vai trò quan trọng đó được thể hiện qua giá trị sản xuất công nghiệp thành phố chiếm khoảng 32,3% sản lượng công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp khoảng 16% quy mô sản xuất công nghiệp cả nước.

Tuy nhiên, qua đánh giá chung, tình hình phát triển ngành công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ Thành phố vẫn chưa được phát huy, khai thác hết tiềm năng. Công nghiệp hỗ trợ chủ yếu phục vụ sản xuất sản phẩm với công nghệ đơn giản, phần lớn phụ thuộc vào nhập khẩu, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; tính liên kết giữa các doanh nghiệp chưa cao; việc phân bổ mặt bằng sản xuất, quỹ đất dành cho công nghiệp-công nghiệp hỗ trợ chưa phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và chưa khai thác tốt lợi thế, tiềm năng của ngành nói chung và các doanh nghiệp nói riêng…

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện các chủ trương giảm các ngành nghề thâm dụng lao động trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), Thành phố chú trọng xây dựng các KCN chuyên ngành, kết nối hình thành các KCN chuyên ngành về y tế; KCN dược; KCN lương thực, thực phẩm; KCN cơ khí. Đồng thời, Thành phố cũng triển khai dành quỹ đất để hình thành KCN hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trưng bày tại Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, quản lý “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao”.

Đóng góp ý kiến để thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ bền vững, các đại biểu cho rằng, các KCN, KCX hiện hữu của thành phố phải từng bước tích hợp các yếu tố tích cực từ các mô hình KCN trên thế giới vì các mô hình KCN, KCX hiện nay là các KCN hỗn hợp đa ngành nhưng lại kết nối yếu với các chuỗi cung ứng trong và ngoài nước. Điều này thể hiện việc nguyên vật liệu và linh kiện chỉ mới nội địa hóa khoảng 40%, máy móc thiết bị vẫn phải nhập khẩu 70%.

Trong quá trình chuyển đổi hậu công nghiệp, nếu Thành phố muốn tiếp tục duy trì KCN hiện hữu thì phải bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp trong KCN, kết nối chuỗi cung ứng bên trong, bên ngoài khu vực và quốc tế. Bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp với các chính sách ưu tiên và hỗ trợ của thành phố về thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi quá trình sản xuất theo hướng đổi mới sáng tạo gắn với quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp và các nhà phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm phát triển từng bước cộng sinh công nghiệp, giảm chi phí sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững, từng bước hình thành yếu tố cốt lõi của KCN sinh thái./.

Cao Tân (nhandan.vn)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất