Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 24/8/2018 14:52'(GMT+7)

“Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập”

 

Đến dự Hội thảo có các đại biểu: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên và nhiều nhà khoa học trong cả nước.

GS.TS Võ Văn Sen, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; TS. Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chủ trì Hội thảo.

Với chủ đề “Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập”, Hội thảo quy tụ gần 100 bài tham luận của các nhà nghiên cứu trong cả nước và đã tiến hành sơ tuyển, tổ chức phản biện kín, tuyển chọn, biên tập đưa vào kỷ yếu Hội thảo 60 bài tham luận. Kỷ yếu Hội thảo đã được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản, phát hành để phục vụ hội thảo, góp phần làm sáng tỏ quá trình hoạt động và những cống hiến của Hồ Chí Minh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị; kế thừa và phát huy văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, tạo nên “Sức mạnh mềm”, tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo GS.TS Võ Văn Sen, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động gắn liền với một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngày nay, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, đan xen những thời cơ và thử thách, những tiêu cực và tích cực, những nghịch lý…, chúng ta tiếp tục nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là một chủ đề có ý nghĩa rất to lớn, chẳng những góp phần khẳng định giá trị lịch sử và thời đại của những cống hiến của Hồ Chí Minh trên lĩnh vực chính trị học, mà còn trực tiếp phục vụ cho việc đào tạo một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ ở tầm chiến lược cho đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận: “Chủ nghĩa yêu nước - cội nguồn và nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng Việt Nam” của PGS.TS Hà Minh Hồng; “Hồ Chí Minh - người nâng tầm và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” của Ths Huỳnh Ngọc An; “Bàn về động lực của chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của GS.TS Mạch Quang Thắng; “Chủ nghĩa dân tộc và tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới đất nước” của PGS.TS Đinh Ngọc Thạch; “Hồ Chí Minh với vấn đề dân tộc và giai cấp” của PGS.TS Nguyễn Ngọc Dung; “Độc lập dân tộc - mục tiêu phấn đấu của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1930 - 1945” của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà; “Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam” của PGS.TS Phạm Ngọc Trâm; “Đoàn kết dân tộc - tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh” của PGS.TS Phạm Hồng Chương; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thật và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập ở Việt Nam hiện nay” của PGS.TS Nguyễn Hữu Đổng…

Võ Lum

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất