Thứ Tư, 24/7/2024
Văn hóa
Chủ Nhật, 21/8/2022 17:1'(GMT+7)

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII

Ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - đánh trống khai Hội.

Ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - đánh trống khai Hội.

 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII được tổ chức tại tỉnh Lào Cai là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thể dục, thể thao nói chung, thể thao truyền thống nói riêng đối với việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc; đồng thời là dịp để các vận động viên là người dân tộc thiểu số có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” của vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.