Thứ Bảy, 25/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 25/4/2024 22:3'(GMT+7)

Khánh Hòa: Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ IV- năm 2024

Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III - năm 2023.

Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III - năm 2023.

Theo đó Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép; có chủ đề, nội dung viết về công tác xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng... với những nội dung trọng tâm: (1) Những kết quả nổi bật trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. (2) Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; những mô hình, điển hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; phát hiện những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ. (3) Về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. (4) Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. (6) Các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Bên cạnh đó, Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiêu biểu trong tổ chức, tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh trong phạm vi toàn tỉnh.

Đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng thuộc các loại hình báo chí, gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí; đã được đăng, phát trong thời gian từ ngày 16/9/2023 đến 15/9/2024. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, đơn vị vẫn được quyền dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia, các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương).

Hồ sơ tham dự Giải có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về cơ quan Thường trực Giải chậm nhất vào ngày 25/9/2024 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa (số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 0258.3561305). Các tác phẩm báo in và điện tử phải đồng thời gửi file, đường link bài viết vào địa chỉ email: giaibaochixddKH@gmail.com.

Giải thưởng sẽ trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 Giải B, 5 Giải C, 15 Giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 5 Giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và cơ quan, đơn vị, địa phương tiêu biểu. Tổng giá trị Giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Lễ trao Giải dự kiến tổ chức trong tháng 11/2024./.

Ngọc Thảo-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất