Thứ Hai, 15/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 12/6/2024 18:12'(GMT+7)

Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư tại Kon Tum

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền đã nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân tham gia BHYT; nhận thức của xã hội ngày càng đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị- xã hội; số người tham gia BHYT tăng qua từng năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 72,11% dân số (năm 2009) lên 93,46% vào năm 2023, vượt 0,11% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; việc cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ BHYT có nhiều đổi mới, các chính sách BHYT đã góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội; lộ trình thực hiện BHYT toàn dân cơ bản đạt kế hoạch.

Sự chủ động phối hợp của các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT của Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tăng cường, công khai, minh bạch; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư theo hướng ngày càng hiện đại, chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế được bảo đảm; đã thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng chính sách, đồng bào DTTS; hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế được liên thông dữ liệu với 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra giám sát; sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 38-CT/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên , gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; qua kiểm tra giám sát cho thấy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc về chính sách BHYT...

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận, trao đổi và làm rõ những kết quả đạt được, một số vấn đề còn hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; qua đó đề xuất Đoàn công tác quan tâm có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương sớm tháo gỡ những điểm vướng từ cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho Kon Tum thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHYT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án nhấn mạnh, qua trao đổi, thảo luận, Đoàn công tác cơ bản nắm được tình hình triển khai công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời, ghi nhận nỗ lực của địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong 15 năm qua.

Trên cơ sở tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của tỉnh trong buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHYT, BHXH và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của BHYT trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHYT, trốn đóng, để nợ đọng đóng BHYT và lạm dụng, trục lợi BHYT. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, nguồn năng lực khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục BHYT.

Kết quả buổi làm việc với tỉnh Kon Tum là cơ sở để Đoàn công tác báo cáo, tham mưu các nội dung triển khai công tác bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan cho Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư trong thời gian tới...

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất