Thứ Hai, 15/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 14/6/2024 9:39'(GMT+7)

Khảo sát việc thực hiện Kết luận số 88-KL/TW tại Lạng Sơn

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Kết luận số 88-KL/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Kết luận 88-KL/TW và Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành công văn triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Trung ương. Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh đã xây dựng kế hoạch giai đoạn và kế hoạch hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 10 năm, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Trong đó tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm, 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Lương Văn Tri; tổ chức triển lãm, chương trình nghệ thuật, xây dựng phim tài liệu, các tin bài, phóng sự có nội dung thân thế, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Quan tâm xây dựng, trùng tu, tôn tạo, quản lý và phát huy giá trị của các khu lưu niệm, nhà lưu niệm phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng; thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, rà soát thân thế, sự nghiệp cách mạng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đề xuất Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lập Đề án nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp đồng chí Lương Văn Tri. Trên cơ sở những cống hiến, đóng góp của đồng chí Lương Văn Tri, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, Chính trị viên Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, ngày 27/12/2022, Bộ Chính trị Kết luận: “Đồng ý công nhận và bổ sung đồng chí Lương Văn Tri vào danh sách các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 88-KL/TW của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị, Tỉnh ủy Lạng Sơn và các ngành trong tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Kết luận số 88-KL/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; xây dựng Đề án về đồng chí Lương Văn Tri.

Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới tỉnh Lạng Sơn cần quan tâm tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn như kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri... Tiếp tục phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, tổ chức thực hiện hoạt động chào mừng đảm bảo trang trọng, kịp thời, thiết thực, ý nghĩa giáo dục truyên thống cách mạng cho thế hệ mai sau./.

Bế Thị Thanh Huyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất