Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 4/6/2024 13:36'(GMT+7)

Lào Cai: Tăng cường công tác dư luận xã hội chính là việc chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì nội dung thảo luận.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì nội dung thảo luận.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, trong đó công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được đặc biệt quan tâm.

Để cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã xây dựng các đề án theo từng giai đoạn, đặc biệt là đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội”; Thông báo số 287-TB/TU, ngày 22/1/2016 về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn tỉnh; Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 16/1/2017 về “hoạt động nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội” và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế theo Quy định số 274-QĐ/TU, ngày 19/8/2021 về hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 110 lớp tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội, với hơn 6.500 lượt học viên; tiến hành 23 cuộc điều tra xã hội học thông qua các phiếu hỏi phát trực tiếp và kết hợp điều tra nhanh qua internet đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia; tiếp nhận hơn 16.500 tin, bài báo chí, dư luận xã hội phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Những vấn đề Nhân dân quan tâm được các cộng tác viên dư luận xã hội trong tỉnh cung cấp đã phục vụ kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.

Qua việc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, nhiều nội dung phản ánh có tác động đến đời sống của Nhân dân đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý kịp thời. Những nội dung phản ánh dư luận xã hội cơ bản sát với tình hình thực tế và trở thành một kênh thông tin quan trọng góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời điều chỉnh các chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Qua đó, việc định hướng tư tưởng dư luận xã hội được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 39, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, xã hội càng phát triển thì công tác dư luận xã hội càng cần được quan tâm. Do vậy, tăng cường công tác dư luận xã hội chính là việc chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, thể hiện đúng tinh thần nhà nước ta là nhà nước "của dân, do dân và vì dân".

Phân tích những dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các thế lực thù địch, tổ chức phản động không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, sẽ càng lợi dụng những khó khăn, thách thức nhằm chia rẽ, kích động, xúi giục gây bất ổn tình hình, đồng chí Vũ Xuân Cường đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cán bộ, đảng viên trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39; Quy định số 274-QĐ/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện công tác dư luận xã hội.

Phát huy vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhằm cung cấp những thông tin có độ chính xác, tin cậy cao. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin và dự báo, định hướng dư luận xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động nắm bắt, phân tích, nhận định, đánh giá, dự báo, tham mưu định hướng các sự kiện, vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội…

* Nhân dịp này, Lào Cai đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất