Thứ Tư, 24/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Hai, 8/1/2024 21:31'(GMT+7)

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm; Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn. 

Tại Hội nghị, 2 tập thể và 21 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo cáo kết quả triển khai tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, sau khi có đề xuất của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư về “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, quá trình tổ chức bản thảo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách.

Trong suốt quá trình tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách, Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Văn phòng Tổng Bí thư và Ban Ảnh Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội để sưu tầm các bài viết, ảnh tư liệu có giá trị về Tổng Bí thư cũng như quá trình biên tập, xuất bản và tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách đảm bảo được nhanh chóng, kịp thời. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Từ sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các cơ quan phối hợp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành việc tổ chức bản thảo, xuất bản đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu chính xác về nội dung, hình thức trình bày của cuốn sách, không để xảy ra sai sót trong quá trình biên tập, xuất bản. 

Ngày 18/11/2023, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ ra mắt cuốn sách là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).  

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi ra mắt đã được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao, đây là tác phẩm có giá trị về tư tưởng - lý luận, phục vụ quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về cuốn sách; hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các địa phương, hệ thống Mặt trận nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Việc vận dụng tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”./.

TTXVN
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất