Thứ Ba, 27/2/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 4/12/2023 19:31'(GMT+7)

"Không chỉ nắm mà còn hiểu nghị quyết, từ đó, góp phần triển khai đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống"

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

Chiều 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị đã nghe trình bày 4 nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Đó là các Nghị quyết 42, 43, 44, 45 về các vấn đề: Chính sách xã hộiđại đoàn kết toàn dân tộcchiến lược bảo vệ Tổ quốcxây dựng đội ngũ trí thức. 

Các báo cáo đã nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm nội dung trong từng Nghị quyết về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đồng thời cũng nêu rõ những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: TA)


Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, cùng với các Nghị quyết quan trọng trên, tiếp nối Hội nghị Trung ương 7 về đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề lớn, hệ trọng khác.

Đó là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 2023-2024 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế thừa các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh việc cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Hội nghị tổ chức tại Điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: TA)

Hội nghị tổ chức tại Điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Ảnh: TA)

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai từ Trung ương đến cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tham gia nghiêm túc hội nghị. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, số lượng tham gia hội nghị này có gần 1,5 triệu cán bộ, đảng viên của hơn 16.000 tổ chức Đảng trên cả nước. Có địa phương kết nối tới cấp xã, phường, thị trấn.

"Đây chỉ là bước khởi đầu để nghị quyết đi vào cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, thực tế quá trình kiểm tra, giám sát từng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng cũng cho thấy, một số nghị quyết, chủ trương quan trọng ở mặt này, mặt khác vẫn nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sát, chưa quyết tâm cao, nơi này, nơi kia hiệu quả tổ chức thực hiện còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)

“Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII là hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tác động trực tiếp, toàn diện đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về những vấn đề hệ trọng của đất nước trong bối cảnh hiện nay. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội nghiêm túc tiếp thu tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết thường xuyên, liên tục, gắn với vị trí, trách nhiệm công tác, từ đó không chỉ nắm mà còn hiểu nghị quyết, từ đó góp phần triển khai đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng "đầu voi, đuôi chuột", hình thức. Từ đó, để các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất