Thứ Hai, 24/6/2024
Kinh tế
Thứ Năm, 15/12/2022 9:57'(GMT+7)

Kiểm toán Nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2023

Theo đó, năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 49 nhiệm vụ so với năm 2022, tập trung kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước; những vấn đề, lĩnh vực trọng yếu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bám sát, phục vụ tích cực các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2022; thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 tại 16 bộ, cơ quan trung ương gồm: Tòa án Nhân dân tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 tại 11 bộ, cơ quan Trung ương. Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 33 tỉnh/thành phố; kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 7 tỉnh/thành phố; kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 19 tỉnh/thành phố.

Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 7 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan đến: Bảo vệ môi trường, xử lý rác thải; việc quản lý sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích; nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế; Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666).

Lĩnh vực chuyên đề, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 23 chuyên đề, trong đó có một số chuyên đề, chủ đề kiểm toán có phạm vi rộng, như: Chuyên đề "Việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022"; “Việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020 - 2022”; "Việc đầu tư mua sắm, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2022 tại Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam và các tỉnh Ninh Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu”…

Lĩnh vực xây dựng và việc quản lý vốn đầu tư công, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 28 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó, có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng; dự án đường ven biển Việt Nam, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng...

Lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tại 14 tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Lĩnh vực quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 11 nhiệm vụ kiểm toán gồm: Việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022 tại 08 đầu mối; kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2022 tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Dự án nâng cấp, cải tạo Sân bay Chu Lai/Quân chủng Phòng không - Không quân; kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng ngân sách thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội của các đoàn kinh tế quốc phòng giai đoạn 2020-2022.

Lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 5 nhiệm vụ kiểm toán gồm: Các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Công an; 25 công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 17 tỉnh ủy, thành ủy; 1 cuộc kiểm toán chuyên đề và 1 cuộc kiểm toán dự án đầu tư. Bên cạnh đó, trong năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ trình ý kiến về dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024.

Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước được xây dựng bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm và đặc biệt là ý kiến của các đại biểu Quốc hội; đảm bảo tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại Điều 118 Hiến pháp năm 2013; tuân thủ Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Đồng thời, đảm bảo định hướng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022 - 2024; phù hợp với nguồn lực của Kiểm toán Nhà nước; cân đối chung giữa kế hoạch kiểm toán với kế hoạch công tác, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước; dự phòng chủ động nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước.

Kế hoạch kiểm toán năm 2023 đảm bảo tập trung, dân chủ, tránh trùng lặp, chồng chéo với các cơ quan thanh tra, kiểm tra và của Kiểm toán Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 75/2022/QH15, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm toán quá 1 lần/năm về cùng 1 nội dung đối với 1 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương được kiểm toán; kết hợp hài hòa giữa kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động theo hướng dần tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin.../.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất