Thứ Bảy, 25/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 14/5/2024 15:54'(GMT+7)

Kiên Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề lịch sử vùng đất Nam Bộ

PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực II, Báo cáo viên tại Hội nghị.

PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực II, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Hội nghị góp phần làm rõ quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ từ xưa đến nay; qua đó bồi dưỡng tinh thần yêu nước, giúp cán bộ, đảng viên có đủ kiến thức, luận cứ để bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch...

Tại Hội nghị, PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực II đã giới thiệu một số nét khái quát về điều kiện tự nhiên, cư dân vùng đất Nam Bộ; vùng đất Nam Bộ với tiến trình lịch sử Việt Nam trước Cách mạng Tháng 8/1945; vùng đất Nam Bộ từ sau Cách mạng Tháng 8/1945 thành công đến nay.

PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, vùng đất Nam Bộ có lịch sử trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. Trong kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, Nam Bộ có những đóng góp quý báu, mang tính sáng tạo, đổi mới...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị chuyên đề lịch sử vùng đất Nam Bộ góp phần làm rõ quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ từ xưa đến nay; qua đó bồi dưỡng tinh thần yêu nước và khẳng định Nam Bộ là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên có thêm tư liệu để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền vùng đất Nam Bộ. Đồng thời, có đủ kiến thức, luận cứ để bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề lịch sử để chống phá./.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất