SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ SAU NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Đánh giá về hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trước thời điểm tháng 10/2016, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng đã khẳng định: “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái… Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu”. Đây là nhận định thể hiện tính khách quan, nhìn thẳng vào sự thật của Đảng ta, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn. Qua đó, thêm một lần nữa, Đảng ta khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đây là phương tiện, là vũ khí chiến đấu hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, làm trong sạch nội bộ Đảng, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn cũng cho thấy, sự buông lỏng, coi nhẹ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ở nhiều tổ chức đảng và ở những thời điểm nhất định đã làm phát sinh nhiều hệ lụy, gây tổn hại cho Đảng, làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng, gây mất niềm tin với nhân dân. Biểu hiện rõ nét nhất là tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định của Đảng, vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng, suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống. Nếu tình trạng này chậm được khắc phục, để tồn tại kéo dài sẽ là tác nhân làm suy yếu Đảng.

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã từng bước được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Sau khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đi vào cuộc sống, tiếp đó là thực hiện Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã dần đi vào nền nếp, thực chất hơn. Hàng loạt vụ việc vi phạm, biểu hiện tiêu cực của nhiều cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng các cấp đã được vạch ra, chỉ rõ nhờ vào quá trình giám sát, kiểm tra nghiêm túc. Sự khách quan, minh bạch, đấu tranh phê bình và tự phê bình trung thực, thẳng thắn đã giúp tổ chức đảng các cấp có được những cái “kính chiếu yêu”, nhìn rõ sai phạm, “chỉ mặt đặt tên” những hành vi tiêu cực đang ẩn náu trong tổ chức đảng và trong mỗi cán bộ, đảng viên. Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được cung cấp, đăng tải kịp thời, khách quan, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đã góp phần đặc biệt quan trọng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên chân chính và nhân dân. Sự cộng hưởng từ hiệu quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng vào đời sống xã hội đã tạo nên niềm tin, khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Ðảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nói riêng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Ðảng tiếp tục giành được những kết quả quan trọng, góp phần bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 123 tổ chức đảng và 7.923 đảng viên vi phạm; trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái. Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự hơn 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cơ quan thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý hơn 61.300 tỷ đồng và 142ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật, hành chính 692 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 46 vụ, 73 đối tượng…

TRÊN ĐÃ "NÓNG", DƯỚI KHÔNG THỂ "LẠNH" 

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng không chỉ nằm ở những con số “biết nói” ấy, mà quan trọng hơn là qua đó khẳng định quyết tâm lớn của Đảng, xử lý kỷ luật nghiêm minh những sai phạm, không có “vùng cấm”. Đây cũng chính là những luận cứ, luận điểm xác đáng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phần tử phản động trên không gian mạng về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng của chúng ta hiện nay.

Rất đáng mừng là từ sự nêu gương, vào cuộc kiên trì, kiên quyết của Trung ương, hệ thống tổ chức đảng ở nhiều địa phương cũng đã vào cuộc quyết liệt, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Đảng bộ tỉnh Bình Phước là một trong những địa phương tiêu biểu. Đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cho hay: Bình Phước là địa phương có một số lĩnh vực, môi trường nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, như: Quản lý đất đai, các dự án đầu tư, BOT... Nhờ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ tỉnh và các tổ chức đảng ở cơ sở đã đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 72 tổ chức đảng và 309 đảng viên; giám sát 42 tổ chức đảng và 75 đảng viên. Từ công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 80 đảng viên từ khiển trách đến khai trừ; giải quyết tố cáo đối với 4 cán bộ, đảng viên. Quyết tâm làm trong sạch nội bộ Đảng của Đảng bộ tỉnh đã góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa dân với Đảng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc rất khẩn trương, chỉ đạo UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra. Một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xác định trách nhiệm, làm rõ sai phạm của những tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm minh trước kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Tại Phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: Việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều tiến bộ, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên… Đó chính là những biểu hiện, chuyển biến rõ nét, khẳng định rõ quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

6 tháng cuối năm 2019 là thời điểm tăng tốc về đích, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo được Đảng ta xác định, tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với tinh thần quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo bước chuyển biến mới trên tất cả các mặt, bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Thực tế cuộc đấu tranh chính trị, tư tưởng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng luôn là cuộc đấu tranh cam go, phức tạp. Không dễ dàng để có thể đưa ra ánh sáng những biểu hiện suy thoái, vi phạm kỷ luật Đảng nếu thiếu sự kiên trì, kiên quyết và tính chiến đấu mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng.

Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng của chúng ta hiện nay đang phải đối mặt với những kiểu biến hóa tinh vi của chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm. Đó chính là những mầm mống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Bởi vậy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực chất chính là vũ khí, là những “kính chiếu yêu” để phát hiện sai phạm, tiêu cực. Thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh chính là những chiếc “gậy như ý” để răn đe, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sức chiến đấu của tổ chức đảng./.

Phan Tùng Sơn (qdnd.vn)