Thứ Ba, 23/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 2/8/2019 8:56'(GMT+7)

Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Khai mạc kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nêu rõ, các thành viên Hội đồng cần thảo luận, đi sâu phân tích những nguyên nhân và giải pháp khắc phục để Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương hoàn thành công việc đã được xác định từ kỳ họp trước, đặc biệt trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm đánh giá Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tư vấn giúp Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Hội đồng tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tổ chức tọa đàm khoa học "Xây dựng tiêu chí lựa chọn tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, lý luận, phê bình hiện nay" nhằm trao đổi về các tiêu chí khoa học để lựa chọn các tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại, phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu lý luận, phê bình hiện nay.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng tiến độ triển khai công việc của Hội đồng còn chậm; 6 tháng đầu năm chưa triển khai được chương trình nghiên cứu tổng kết văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới, chương trình dịch thuật quốc gia về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Vai trò và hoạt động chuyên môn của các Tiểu ban chưa hiệu quả, dẫn đến chưa phát huy được sức mạnh chuyên môn của Hội đồng. 

Những tháng còn lại trong năm, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát, nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn để kịp thời tư vấn giúp Đảng và Nhà nước những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; phát huy vai trò và đóng góp của các Tiểu ban chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác của Hội đồng. Ngay sau kỳ họp này, các Tiểu ban chưa tổ chức tọa đàm đề xuất chủ đề và kế hoạch tổ chức để có báo cáo tư vấn, đồng thời các Tiểu ban chuyên môn xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị gửi Thường trực Hội đồng phê duyệt để triển khai thực hiện. Hội đồng tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật" năm 2019 cho các học viên khu vực phía Bắc tại Hải Phòng và phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong cả nước.

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, Thường trực Hội đồng, các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cần chú ý nhiều hơn đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động bài bản, nghiêm túc./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất