Thứ Sáu, 21/6/2024
Xã hội
Thứ Năm, 26/9/2019 23:43'(GMT+7)

Ký kết bàn giao hệ thống cấp nước sạch và tổ chức Chương trình “Nước sạch và sức khỏe”

Lễ ký kết bàn giao hệ thống cung cấp nước sạch

Lễ ký kết bàn giao hệ thống cung cấp nước sạch

Buổi lễ có sự tham dự và chứng kiến của đại diện cơ quan quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị chức năng của tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện, xã và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương; đơn vị triển khai Dự án cùng đông đảo người dân trong xã và các cơ quan báo chí.

Đây là kết quả giai đoạn I (2018-2019) của Dự án được thực hiện trong 4 năm (2018 - 2022) do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát tri(PHAD), thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thực hiện với sự tài trợ của USAIDMục tiêu của Dự án nhằm đưa ra một mô hình dựa vào cộng đồng, hỗ trợ và nâng cao sức khoẻ, giảm các bệnh tiêu hoá và các bệnh liên quan đến nước của người dân tại các xã nghèo vùng nông thôn Việt Nam, trong đó xã Hà Lâm là mô hình được Dự án lựa chọn.