Thứ Hai, 17/6/2024
Biển và Hải đảo Việt Nam
Thứ Sáu, 18/8/2017 14:31'(GMT+7)

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Biểu diễn văn nghệ tại lễ ký kết.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ ký kết.

Dự hội nghị có trên sáu trăm đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân và các cơ quan chuyên môn; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các ngành của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Lạng Sơn và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn và Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Trong chương trình hội nghị, Quân chủng Hải quân tặng quà một số đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Trước khi diễn ra Hội nghị ký kết, Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, tham quan di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tổ chức trưng bày các hoạt động về hải quân; tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân; tuyên truyền trực quan pano, khẩu hiệu; tổ chức hội nghị báo cáo viên quy mô lớn với chuyên đề về biển đảo; các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh Lạng Sơn và Quân chủng Hải quân tập trung tuyên truyền trên về biển đảo, các hoạt động của bộ đội hải quân, các hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Lạng Sơn...

Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo có ý nghĩa quan trọng, tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ trong công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh địa phương; góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất