Thứ Sáu, 19/7/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Năm, 20/10/2022 9:39'(GMT+7)

Lạng Sơn: Đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2022.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2022.

Trong 9 tháng năm 2022, chính sách bảo BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; phối hợp ký các chương trình, kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Theo đó, tính đến hết tháng 9/2022, số người tham gia, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện đạt 4,28% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 1,78% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 của Nghị quyết số 28-NQ/TW; nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát; quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số thực hiện đồng bộ, mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ BHXH, BHTN từng bước được cải thiện; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được tổ chức thực hiện hiệu quả, thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập, từ đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh và ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các huyện, thành phố xác định triển khai thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ:

Một là, ban chỉ đạo các cấp nghiên cứu, đề ra giải pháp và có phương pháp tuyên truyền hiệu quả hơn nữa để người lao động, người dân trên địa bàn có thể nhận thức sâu sắc hơn, nhận thức đầy đủ được giá trị to lớn của chính sách BHXH, BHYT đối với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và xã hội.

Hai là, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh và ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT, tránh xảy ra việc trục lợi nguồn quỹ.

Ba là, BHXH tỉnh chủ trì với các ngành đánh giá tác động của cơ chế chính sách, số lượng người tham gia, tính toán độ bao phủ bảo đảm sát, phù hợp; tham mưu cho UBND các cấp xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2022 - 2025 trình HĐND tỉnh phê duyệt và đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của tỉnh.

Bốn là, UBND các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; khẩn trương thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến từng xã, phường, thị trấn; đồng thời tổ chức rà soát, xác định số người chưa tham gia BHYT theo từng địa bàn thôn, xã để có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Năm là, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh để trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của tỉnh. Sáu là, các sở, ngành liên quan phối hợp với cơ quan BHXH cung cấp dữ liệu, thông tin về doanh nghiệp, thành lập mới, phá sản, giải thể; tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT nhằm khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT. Kiên quyết xử lý, răn đe những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự./.

Đức Luận

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất