Thứ Năm, 13/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Tư, 12/10/2022 15:56'(GMT+7)

Trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc ngành BHXH Việt Nam

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Hồ Đức Phớc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Hồ Đức Phớc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Hồ Đức Phớc gửi lời chúc mừng tới ông Chu Mạnh Sinh và ông Nguyễn Đức Hoà được giao trọng trách Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Đồng thời Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hai Phó Tổng Giám đốc.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Hồ Đức Phớc, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong những năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và đời sống nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia, mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế công nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng; quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Hồ Đức Phớc đề nghị, trong thời gian tới, ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Đặc biệt, trong điều kiện triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, có những giải pháp sáng tạo, cách làm hay để phù hợp với những biến chuyển về kinh tế-xã hội trong tình hình mới; tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Hồ Đức Phớc, hai Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh và Nguyễn Đức Hoà cho rằng, đây là vinh dự lớn và cũng là trọng trách đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng rèn luyện học tập, tận tâm, tận tụy với trách nhiệm rất cao. 

Ở cương vị và vai trò mới, hai Phó Tổng Giám đốc hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nỗ lực, trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo BHXH Việt Nam và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để ngành BHXH ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng mong mỏi của Đảng, Chính phủ và nhân dân./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất