Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 16/8/2022 15:17'(GMT+7)

Lạng Sơn: Tổ chức hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

Tại điểm cầu trung tâm, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật hiện nay và triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  (CNXH) ở Việt Nam”.

Tác phẩm gồm tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến cuối năm 2021. Qua đó, Tổng Bí thư đã tập trung lý giải các câu hỏi lớn của đất nước như: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì?

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Đây tài liệu quý, là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc. Cuốn sách đã phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách khúc triết, rành mạch, rõ ràng, dung dị và dễ hiểu. Đây là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý để giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đây là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Qua đó tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tộc để thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền, quán triệt học tập nội dung cốt lõi của tác phẩm vào sinh hoạt thường kỳ. Bên cạnh đó cần khuyến khích hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, các tác phẩm báo chí để tuyên truyền, làm sáng tỏ về CNXH, thành tựu, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay./.

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất