Thứ Bảy, 22/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Ba, 7/1/2020 18:19'(GMT+7)

Năm 2019, Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả quan trọng

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 7/12/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 29 để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020; Dự toán ngân sách tỉnh năm 2020; Kế hoạch tài chính- ngân sách Nhà nước 3 năm 2020- 2022; Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung như sau: đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những khó khăn, thách thức, chỉ rõ hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân mang tính chủ quan; chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 8- 8,5%, vấn đề thu chi ngân sách, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đô thị, nông thôn mới, phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm môi trường, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Phân tích, dự báo có cơ sở khoa học các khả năng có thể xảy ra trong năm 2020; lường trước khó khăn, thách thức, khắc phục hạn chế, yếu kém của năm 2019, xác định rõ mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu cơ bản quan trọng nhất cho năm 2020. Đề ra các cơ chế, chính sách, biện pháp có tính khả thi cao để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Phân tích, dự báo tình hình trong thời gian tới, những rủi ro tác động đến kế hoạch tài chính ngân sách của tỉnh, từ đó cho ý kiến về dự toán ngân sách năm 2020, định hướng kế hoạch tài chính ba năm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; tập trung thảo luận kỹ về các khoản thu nội địa, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế tư nhân và các nhiệm vụ chi thực sự cần thiết.

Tập trung phân tích kỹ sự cần thiết, nguyên tắc điều chỉnh, nội dung điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư cho các dự án; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, kết quả các dự án bổ sung vốn trong dịp này.

Về Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đề nghị các đại biểu cho ý kiến về bố cục, nội dung chủ yếu.

Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thường xuyên phân tích, đánh giá những khó khăn, thách thức đối với từng ngành, từng lĩnh vực để có sự chỉ đạo phù hợp, kịp thời; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân để tháo gỡ vướng mắc, khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng…

13/13 chỉ tiêu kinh tế- xã hội và môi trường đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt 8,05% (kế hoạch tăng 8- 8,5%), trong đó ngành công nghiệp – xây dựng tiếp tục là động lực, giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng của tỉnh.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành của tỉnh ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%, đưa giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 102,5 triệu đồng/người/năm, gấp 1,5 lần so với bình quân chung cả nước.

Kết quả tổng thu ngân sách năm 2019 của tỉnh ước đạt 32.457 tỷ đồng, tăng 16,8% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 17,6% dự toán.

Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao, trong đó thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng 27,2%, vốn đầu tư trong nước DDI tăng 154,2% so với năm 2018. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn song tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, là động lực quan trọng quyết định mức tăng trưởng chung của tỉnh, đóng góp cho tăng trưởng của những năm tiếp theo. Các ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng và đời sống nhân dân. Công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt xa so với kế hoạch. Thu hút vốn FDI vượt mốc trên 5 tỷ USD. Hạ tầng khu công nghiệp từng bước được hoàn thiện.

Công tác xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm thực hiện, có 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 112/112 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Công tác cải cách hành chính được cải thiện, cắt giảm 30- 35% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư công. Các vấn đề xã hội, đặc biệt là văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt so với mục tiêu đại hội. Giáo dục đào tạo có bước tiến toàn diện, số lượng học sinh giỏi của tỉnh ở mức cao, tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia lớp 12 đoạt giải cao nhất từ trước đến nay. Công tác y tế, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn, bệnh nguy hiểm được khống chế, giám sát, dập dịch tốt. Ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính phủ điện tử được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46%. Công tác quốc phòng an ninh, TTATXH được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2019 còn một số hạn chế: Hiệu quả từ sản xuất nông nghiệp thấp, tình trạng người dân bỏ ruộng rất lớn. Công nghiệp chủ yếu vẫn là khâu chế biến, chế tạo, gia công đơn giản, tỷ trọng giá trị gia tăng rất thấp, tăng trưởng của ngành dịch vụ không đạt kế hoạch năm đề ra. Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành chưa cao. Thủ tục thanh quyết toán trong nhiều lĩnh vực còn chậm...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Chính phủ về lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tập trung phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa- xã hội, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách ở các cấp, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa tín dụng đầu tư và cơ cấu nhằm đảm bảo đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2020; ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực ngân sách. Chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi, ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết và khả năng triển khai trong năm 2020. Làm rõ một số khoản chi chuyển nguồn. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng, chủ động cơ cấu lại nguồn thu ngân sách theo hướng hiệu quả, ổn định, bền vững. Kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên. Sớm hoàn tất quy trình thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ưu tiên chi đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, đầu tư trực tiếp cho con người, văn hóa, an sinh xã hội.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, tăng cường tín dụng chính sách, chuyển các khoản trợ cấp xã hội thuần túy trước đây sang tín dụng chính sách để tạo động lực, động cơ cho người dân, giảm tâm lý ỷ nại.

Tập trung vốn đầu tư công thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh; ưu tiên vốn đối ứng ODA thực hiện đảm bảo an sinh xã hội cho vùng khó khăn...

Minh Thế

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất