Thứ Bảy, 15/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Ba, 6/8/2019 15:29'(GMT+7)

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Vĩnh Phúc

Thường trực Đảng ủy xã Bồ Lý (Tam Đảo) kiểm tra công tác sinh hoạt cấp ủy tại chi bộ thôn Tây Sơn. Ảnh Trường Khanh

Thường trực Đảng ủy xã Bồ Lý (Tam Đảo) kiểm tra công tác sinh hoạt cấp ủy tại chi bộ thôn Tây Sơn. Ảnh Trường Khanh

Ngày 16/11/2018, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/TU hướng dẫn một số vấn đề về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Sau gần một năm triển khai thực hiện, việc áp dụng tiêu chí đánh giá đã từng bước khẳng định là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo Hướng dẫn số 13 của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Chi ủy, Bí thư chi bộ phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và Bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công...

 Hướng dẫn số 13 cũng nêu rõ 5 nhóm tiêu chí làm cơ sở đánh giá, chấm điểm một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng gồm: Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt; công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ...

Đảng bộ xã Bồ Lý (Tam Đảo) hiện có 16 chi bộ trực thuộc với 355 đảng viên. Nhằm triển khai có hiệu quả Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; trong đó, đề ra một số giải pháp trọng tâm về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc tham gia sinh hoạt chi bộ, đồng thời thấy được ý nghĩa của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. BTV Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ căn cứ điều kiện thực tế, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm tính thiết thực và phù hợp; tùy theo nội dung sinh hoạt và đặc điểm của chi bộ có thể áp dụng 1 trong 3 hình thức sinh hoạt gồm: sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt học tập và sinh hoạt chuyên đề...

Đồng chí Nguyễn Huy Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bồ Lý cho biết: Thực tế, sau gần 1 năm thực hiện Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện quy trình sinh hoạt tại các chi bộ luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thời gian sinh hoạt được duy trì; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Tại các buổi sinh hoạt, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt từ 85-90%, có kỳ nhiều chi bộ đạt tỷ lệ 100%. Trong sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ đã chủ động triển khai các vấn đề trọng tâm: sinh hoạt tư tưởng; thảo luận và ban hành các nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương... Việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng cũng được các chi bộ triển khai nghiêm túc với số điểm trung bình đạt từ 85-90 điểm...

Chia sẻ về những đổi mới trong sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương (Vĩnh Tường) cho biết: Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy và quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên. Phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định. Hàng quý, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy về dự sinh hoạt với các chi bộ để trực tiếp nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở… Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn từng bước được nâng lên; kết quả 7 tháng đầu năm 2019, 100% số chi bộ đều đạt số điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt từ 80-90 điểm...

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Việc triển khai có hiệu quả Hướng dẫn 13 của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” thời gian qua đã góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Tỉnh ủy xác định, cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở thông qua việc lựa chọn những đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, nhiệt tình với công tác, có khả năng tập hợp, quy tụ được cán bộ, đảng viên ở địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ về công tác Đảng cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy chi bộ; từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở các chi bộ; tạo cầu nối giữa Đảng với nhân dân; chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các chi bộ chấp hành tốt việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng; coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm...

Tuấn Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất