Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 23/12/2021 15:42'(GMT+7)

Năm 2022: Lào Cai phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 9.500 tỷ đồng

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự quyết tâm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xác định các nhiệm vụ trong tâm, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra. Các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; giảm nghèo đạt kết quả tốt, bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại mở rộng; tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/10/1991 – 01/10/2021); công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự kiến đến hết năm 2021, có 14/26 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu theo Nghị quyết năm 2021 đề ra; 12/26 chỉ tiêu còn lại chưa hoàn thành, nhưng được đánh giá là đã có sự cố gắng, nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất. Trong điều kiện tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 gây ra, Lào Cai là một trong ít tỉnh, thành phố giữ được mức tăng trưởng GDP dương với khoảng 5,33%.

Từ việc đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2021, dự báo những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức thời gian tới với mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành “Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc” của vùng và cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tập trung lãnh đạo, thực hiện trong năm 2022.

Một số chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng được xác định đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên 10%, GRDP bình quân đầu người 90 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 45.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 9.500 tỷ đồng, tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 4 triệu lượt, doanh thu du lịch trên 15.130 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 4.400 triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; phấn đấu có 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (lũy kế 72/127 xã); tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 66%, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 44,4 giường bệnh; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,7%; tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 84%; tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%; tỷ lệ đảng bộ trực thuộc tỉnh, tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Một số nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, các nghị quyết của đảng bộ các cấp; thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 22/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trong đó nổi bật là kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (05/3/1947 - 05/3/2022). Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”. Tăng cường hiệu quả công tác nội chính; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết kịp thời, chính xác, các vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn. Triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ, quản lý tương đương. Tập trung các giải pháp để nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết  kiệm, chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ từ năm 2021 trở về trước; xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài có các nội dung liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động, sáng tạo khai thác tiềm năng, lợi thế, khắc phục các hạn chế, khó khăn để phục hồi nền kinh tế; đột phá trong hành động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 ở mức cao nhất. Một số nhiệm vụ trọng tâm đó quyết liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ theo phương châm nhạy bén, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19; kịp thời, bình tĩnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân gắn liền với việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và thực hiện phương án tiêm phòng cho trẻ em, tiêm thêm mũi vắc xin COVID-19 tăng cường. Cơ cấu lại các chỉ tiêu sử dụng đất nội ngành, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao khả năng sản xuất của đất. Tăng cường phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2021 - 2025; hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số I Lào Cai theo hướng xây dựng mô hình “Cửa khẩu kiểu mẫu” tại cặp cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu; xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Lào Cai bảo đảm góp phần quan trọng để Lào Cai trở thành “Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc” của vùng và cả nước. Thực hiện tốt Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường trao đổi, thống nhất với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giải quyết các khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa với nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao mức thu nhập cho người dân; triển khai việc mở rộng Khu du lịch quốc gia Sa Pa kết nối sang Y Tý (Bát Xát); xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn du lịch ASEAN. Xây dựng văn hóa, con người Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững theo phương châm “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”.

Ba là, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác. Tập trung giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai ngày càng vững chắc. Mở rộng quan hệ đối ngoại với các địa phương vùng lãnh thổ; tiếp tục triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các tỉnh, thành phố, các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế.

Với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, thích ứng linh hoạt, việc đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ sớm và sát thực tiễn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là điều kiện quan trọng để Lào Cai giữ vững được thành quả trong năm 2021; vượt qua khó khăn, thách thức và về đích toàn diện các chỉ tiêu năm 2022, từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định./.

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất