Thứ Bảy, 25/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 23/4/2024 19:52'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn, giám sát, phản biện

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội).

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Cộng nghệ; Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hội; đại diện các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương; các đại biểu trí thức, nhà khoa học cùng lãnh đạo các Liên hiệp Hội địa phương...

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

THỰC HIỆN TỐT VAI TRÒ CẦU NỐI GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỚI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Báo cáo kết quả hoạt động và tình hình đội ngũ trí thức của Liên hiệp Hội, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội nêu rõ, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Liên hiệp Hội đã hình thành hệ thống tổ chức từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ngày ngày 21/10/2015.

Đến nay, Liên hiệp Hội đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh được xếp trong số 30 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, với 156 hội thành viên, trong đó có 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành lập 560 tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN); thành lập cơ quan báo, tạp chí, 1 nhà xuất bản, 1 quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật; đã tập hợp, thu hút được khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng trên 2,2 triệu trí thức, chiếm khoảng 32,5% số trí thức trong cả nước.

Liên hiệp Hội luôn được Đảng và Chính phủ đặc biệt quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi hoạt động, đạt được những kết quả đáng ghi nhận và được đánh giá cao. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Liên hiệp Hội đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN, góp phần ổn định tình hình chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức.

Với hệ thống từ Trung ương tới địa phương, Liên hiệp Hội với 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển đất nước. Trong đó có các lĩnh vực nổi bật như tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu KH&CN, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo; động viên phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN; tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước...

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phan Xuân Dũng báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội, ngày 24/3/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng ngày càng có sự đổi mới, cải tiến, đa dạng và phong phú, có sức lan tỏa rộng khắp hơn trong cả nước. Các ý kiến tư vấn, phản biện… đã góp phần quý báu cho việc xây dựng và từng bước hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước”.

Đồng chí Phan Xuân Dũng khẳng định, sự hình thành và phát triển các hội trí thức, trong đó có Liên hiệp Hội là yếu tố khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Trong bối cảnh các thế lực chống đối đang tìm mọi cách để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thì đội ngũ trí thức, các hội của trí thức luôn là mục tiêu để họ tìm cách lôi kéo và lợi dụng. Đảng, Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để tập hợp, sử dụng đội ngũ này phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (Nghị quyết 45-NQ/TW) đã khẳng định đội ngũ trí thức “là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia” và phát triển bền vững; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội”...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái phát biểu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu ý kiến nhằm làm rõ hơn những kết quả cũng như những đóng góp của đội ngũ trí thức, Liên hiệp Hội đối với sự phát triển đất nước, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết nhằm tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, Liên hiệp Hội ngày càng phát triển...

ĐỊA CHỈ ĐỂ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC GỬI GẮM NIỀM TIN, THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ, BỔN PHẬN ĐỐI VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Liên hiệp Hội đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, hoạt động chung của đội ngũ trí thức Việt Nam và Liên hiệp Hội đã đạt được những kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức KH&CN, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội trong những năm qua có sự đổi mới, cải tiến, đa dạng và phong phú, có sức lan tỏa trong cả nước. Hoạt động tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu ra những hạn chế, bất cập cần quan tâm giải quyết, khắc phục như: chất lượng và hiệu quả hoạt động ở một số bộ phận vẫn chưa cao; chưa tập hợp, thu hút được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động của Hội; còn thiếu cơ chế để các hội tham gia một cách chủ động, tích cực hơn nữa trong việc nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến kiến thức KH&CN, tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Một số hội, ngành chưa phát huy được vai trò là nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học, kỹ thuật; vẫn còn có một số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc vi phạm pháp luật, đã bị các cơ quan chức năng xử lý...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói chung, phát triển Liên hiệp Hội nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham gia tích cực vào các hoạt động tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và chuẩn bị xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Trung ương ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp Hội quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Khẩn trương triển khai bảo đảm có hiệu quả trong thực tiễn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”...

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW và những định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Bài phát biểu ngày 24/3/2023, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội. Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội. Lựa chọn những vấn đề lớn, tiêu biểu, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để có những ý kiến tư vấn, phản biện sâu sắc, hiệu quả thiết thực. Chủ động làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong các hoạt động các hoạt động tổng kết 40 năm đổi mới và chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thứ ba, đặc biệt coi trọng công tác thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với đội ngũ trí thức. Liên hiệp Hội vừa đóng vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đồng thời, đóng vai trò là địa chỉ để hội viên, nhất là đội ngũ trí thức gửi gắm niềm tin, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận đối với Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng đoàn Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trong các hội trí thức, đóng vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo ở Trung ương. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ trí thức. Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kịp thời nắm bắt, phản ánh và xử lý thỏa đáng tâm tư, ý chí, nguyện vọng của đội ngũ trí thức. Quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức trẻ.

Thứ năm, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp công tác giữa Liên hiệp Hội với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, 2 viện hàn lâm, 2 đại học quốc gia và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, quy chế của Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Chú trọng nâng cao tính thực chất, hiệu quả phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học; tư vấn, phản biện, giám định xã hội; quản lý hoạt động báo chí, xuất bản... Tăng cường phối hợp với các thiết chế trong nước và quốc tế, thông qua các diễn đàn, thỏa thuận hợp tác... bảo đảm đúng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thứ sáu, khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá bảo đảm thật sự khách quan, toàn diện, khoa học về việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan đến Liên hiệp Hội. Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị về mô hình tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ mới, phù hợp với tình hình mới và các yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thật tốt Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030./.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất