Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 23/4/2024 10:19'(GMT+7)

Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lạng Sơn đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”.

Quang cảnh Hội thảo quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới” diễn ra sáng 23/4/2024.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu chào mừng hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu chào mừng hội thảo.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận.

Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận "Công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương".

GS. TS. Vũ Văn Hiền, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tham luận.

GS. TS. Vũ Văn Hiền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tham luận "Tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh/thành uỷ trực thuộc Trung ương".

TS. Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương với tham luận:

TS. Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương với tham luận: "Thực trạng công tác tham mưu trên lĩnh vực dân vận trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương với tham luận

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương với tham luận "Thực trạng tham mưu trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới."

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đồng chí Lại Xuân Môn, UVTWĐ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Đồng chí Lại Xuân Môn, UVTWĐ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng bình gốm lưu niệm cho Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng bình gốm lưu niệm cho Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Mới nhất

Liên kết website