Thứ Tư, 26/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 9/2/2024 6:0'(GMT+7)

Ngành Tuyên giáo 2023: Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Sáng tạo

Năm 2023, thực hiện phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Tuyên giáo đề ra
Phản hồi

Các tin khác

Video

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất