Thứ Năm, 13/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Hai, 5/4/2021 16:17'(GMT+7)

Nghệ An: Tạo sức lan tỏa, thực chất, hiệu quả trong triển khai Chỉ thị 05

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tập thể điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các tập thể điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn

XỨNG ĐÁNG LÀ QUÊ HƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, thực hiện nội dung và các chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW thường xuyên, liên tục đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia học tập nội dung và chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW đều viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch và ký cam kết thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các nghị quyết, chỉ thị, quy chế các cấp đề ra. 100% địa phương, đơn vị đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy. Nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm lựa chọn những “điểm nghẽn”, “điểm nóng” những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân để kịp thời giải quyết. Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác cũng như phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Phong trào, chương trình tương thân, tương ái giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển; nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả được phát. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát cơ sở, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân được tôn vinh, ghi nhận với hàng nghìn mô hình được biểu dương, khen thưởng các cấp góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Công tác định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng gắn với việc thực hiện đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực. Các nội dung, chuyên đề, mô hình điển hình về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được định hướng, biên soạn và chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin; nhiều chuyên trang, chuyên mục về gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân dân theo dõi và đồng tình hưởng ứng.

Công tác sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 5.395 mô hình được biểu dương cấp huyện và tương đương, (trong đó, có 1.290 tập thể và 4.105 cá nhân) và 30 mô hình tập thể, cá nhân được biểu dương cấp tỉnh (trong đó, có 16 tập thể, 14 cá nhân). Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức suy tôn, biểu dương tại hội nghị toàn thể hoặc hội nghị mở rộng; các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức suy tôn tại kỳ sinh hoạt tổng kết chi bộ cuối năm với hàng chục nghìn mô hình tập thể, cá nhân được biểu dương.

Việc tổ chức học tập được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng đảng bộ, chi bộ và đối tượng như: tổ chức hội nghị tập trung, trực tuyến, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề… Hàng năm, nhiều đơn vị, địa phương tổ chức học tập mời báo cáo viên cao cấp là những chuyên gia có kinh nghiệm, có nhiều năm nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đã truyền đạt nhiều kiến thức chuyên sâu, giản dị mang lại sự hiểu biết sâu sắc, quý trọng và ý nghĩa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên.

Sau khi tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ cụ thể, thiết thực phù hợp với các lĩnh vực, góp phần đưa nội dung học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Hàng tuần, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban các ban Đảng, Mặt trận và các đoàn thể để nắm và có hướng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm qua thông tin dư luận xã hội, tổng hợp báo chí, và các kết quả tiếp dân. Định kỳ, bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch UBND các cấp tổ chức diễn đàn đối thoại với nhân dân, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, gắn bó giữa cán bộ với nhân dân với thái độ khách quan, công tâm; với kiên quyết đấu tranh những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Từ đó, việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày được chấn chỉnh. Nhiều hạn chế, bức xúc, nội cộm được khắc phục; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, vô cảm và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được quan tâm; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên được đẩy lùi. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và kiểm điểm hàng năm của các tập thể, cá nhân có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng tuyên truyền trên các trang báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; nhiều gương “người tốt, việc tốt”, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhiều cụm, điểm tranh cổ động với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên truyền trên các tuyến đường, tuyến phố, các điểm công cộng, các trụ sở làm việc… Đến nay, toàn tỉnh, có 83 cụm tranh cổ động, với 423 lượt tuyên truyền về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, cấp tỉnh 57 lượt, cấp huyện (tương đương) 366 lượt. Cùng với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng là hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được phát động hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5), kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có lúc, có nơi chưa quyết liệt. Việc xây dựng, thực hiện và nhân rộng mô hình điển hình ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa có tính bền vững; chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính chung chung, chưa cụ thể, chưa sát với chức năng nhiệm vụ và vị trí công tác.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó, có cán bộ lãnh đạo quản lý chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, còn vi phạm khuyết điểm, còn né tránh trong nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, sợ trách nhiệm làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên. Một số đơn vị chưa tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên, sức lan tỏa chưa nhiều.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019; Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận gắn với biểu dương điển hình của phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nghệ An 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng Bác gửi cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An" (1969 - 2019); Phát động đợt thi đua "Nghệ An làm theo lời Bác dặn"…

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẶT RA TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục thực hiện các nội dung chuyên đề hàng năm theo Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng, Nghị quyết 18-NQ/TW về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Thái Thanh Quý trò chuyện thân mật với cụ Nguyễn Thị Phượng, 80 tuổi, ở xóm 5, xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn

Đồng chí Thái Thanh Quý trò chuyện thân mật với cụ Nguyễn Thị Phượng, 80 tuổi, ở xóm 5, xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn

Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người xứ Nghệ; đấu tranh, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, suy ý chí, vi phạm pháp luật trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Lựa chọn, xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời có hiệu quả theo Quy định 11-QĐ/TW.

Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống... Tiếp tục đưa tiêu chí ý thức, trách nhiệm, tiên phong, gương vào đánh giá, xếp loại hàng năm nhằm khắc phục những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Tăng cường công tác giảng dạy chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, thanh, thiếu niên gắn với việc đấu tranh phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình", phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào chương trình giảng dạy trong các cấp học; phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả.

Các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền nội dung Chị thị số 05-CT/TW, các chuyên đề hàng năm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh tuyên truyền, biểu dương các gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để được nhân rộng và lan tỏa trong toàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực để nhân rộng, đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong triển khai thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có biểu hiện, hành vi vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

Nghệ An đạt Giải B toàn quốc tác phẩm báo chí về học tập và làm theo Bác. (Ảnh: TTXVN)

Nghệ An đạt Giải B toàn quốc tác phẩm báo chí về học tập và làm theo Bác. (Ảnh: TTXVN)

Nhật Minh

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất