Thứ Hai, 4/3/2024
Xã hội
Thứ Năm, 6/10/2022 14:38'(GMT+7)

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới tại An Giang

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và nối các điểm cầu trực tuyến tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 11 huyện, thị xã, thành phố tại điểm cầu cấp huyện; các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin cho hội nghị.

NGHIÊM TÚC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 27/4/2018; đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 27/4/2018.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW và 2 Kế hoạch của Tỉnh ủy được các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành nghiêm túc, kịp thời. Từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới. Các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tiếp tục duy trì thành quả và đạt kết quả khả quan, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện mục tiêu duy trì mức sinh, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người dân và cấp ủy, chính quyền trong tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số được đẩy mạnh. Tỉnh đã phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền; lồng ghép nội dung dân số và phát triển vào các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa, quy ước của cộng đồng, tiêu chuẩn khóm, ấp, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Đây một trong những nét riêng, đặc sắc và hiệu quả trong công tác tuyền truyền của tỉnh An Giang – địa phương có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

BS.CKII. Phan Vân Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tham luận chất lượng nguồn nhân lực và chế độ, chính sách nhân viên y tế cơ sở: thực trạng và giải pháp.

BS.CKII. Phan Vân Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tham luận chất lượng nguồn nhân lực và chế độ, chính sách nhân viên y tế cơ sở: thực trạng và giải pháp.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, BS.CKII. Phan Vân Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế đúc kết, mạng lưới y tế cơ sở là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin của Nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhân lực y tế tuyến cơ sở phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu cán bộ tại tuyến xã được bố trí cân đối hơn, số lượng cán bộ qua đào tạo cơ bản tăng. Các huyện tiếp tục hưởng ứng tích cực việc đưa bác sỹ về công tác tại xã. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ trạm Y tế xã có bác sỹ làm việc 100% (trong đó, tỷ lệ xã có biên chế bác sỹ 77,56%), 100% khóm, ấp đều có nhân viên y tế hoạt động. Việc đưa cán bộ y tế tới gần dân có tác dụng to lớn, làm thay đổi quan niệm đơn giản về Trạm Y tế xã. Công tác y tế dự phòng được triển khai rộng rãi, khống chế được nhiều dịch bệnh nguy hiểm, không để dịch bệnh lớn xảy ra; thực hiện có hiệu quả và đạt các mục tiêu, chỉ tiêu các chương trình mục tiêu y tế đề ra. Hằng năm, Tỉnh phối hợp tốt các Trường Đại học Y Dược tại TP. Cần Thơ và TP. HCM đào tạo nhân lực y tế theo mọi hình thức để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho y tế cơ sở; chú trọng đào tạo bác sỹ cho y tế xã với chương trình đào tạo và thời gian phù hợp. Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện đầy đủ quy định về đào tạo liên tục, đào tạo qua thực hành, hướng dẫn chuyên môn cho y tế cơ sở. Khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện cho thấy vai trò to lớn của y tế cơ sở trong công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm ngừa,… và đặc biệt là công tác tư vấn, quản lý điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Trưởng ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe sức khỏe nhân dân Đặng Khoa Thi cho biết, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe sức khỏe nhân dân phường Mỹ Long gồm có 20 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban. Qua 05 năm thực hiện  Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, phường đã khám và chữa bệnh cho 5.500 lượt người dân; tổ chức 25 chiến dịch diệt lăng quăng, phòng tránh bệnh, sốt xuất huyết; quản lý điều trị 35 bệnh nhân tâm thần; tiêm vắc xin các loại cho 2.300 trẻ, độ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn phường là 97,88%…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân trình bày tóm tắt báo cáo kết quả qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân trình bày tóm tắt báo cáo kết quả qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Riêng năm 2021 vừa qua, phường đã điều trị tại nhà 1.028 F0 cách ly tại nhà;… Qua 5 năm liền Ban chỉ đạo CSSKND phường Mỹ Long được thành phố đánh giá xếp loại xuất sắc. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo chia sẻ 5 kinh nghiệm, đó là: (1) mọi công tác của Ban chỉ đạo phải đúng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, thành phố. Triển khai phải nhanh, kịp thời, hiệu quả; (2) “Lấy người dân làm trung tâm; y đức nhân viên y tế làm chủ thể trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Cán bộ y tế tuyến đầu tại trạm phải thực hiện các qui định, quy tắc chuẩn mực trong việc ứng xử, giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp của khi thực thi nhiệm vụ. Khi phát hiện vi phạm của cán bộ phải xử lý đến nơi đến chốn những tiêu cực gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị; (3) triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về y tế về chăm sóc sức khỏe nhân dân; (4) “Ban chỉ đạo phường phải tăng cường tham mưu sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp tốt các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

BS.CKII. Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đạt được những thành tựu quan trọng. Nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn khi đến bệnh viện. Nhiều chỉ tiêu chuyên môn không ngừng tăng lên trong những năm gần đây; các qui chế chuyên môn từng bước được kiện toàn, nhiều bệnh nguy hiểm được điều trị khỏi; các dịch vụ y tế ngày một đa dạng; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và phục vụ bệnh nhân được cải thiện; việc cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế được đầu tư đáp ứng nhu cầu thiết yếu của công tác khám chữa bệnh; trình độ đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng cao. Bệnh viện đã áp dụng các kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật từ tuyến trên thông qua đề án bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ rẫy, Bệnh viện Thống Nhất; 1816 với Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung Ương Cần Thơ, …Kết quả, tăng tỷ lệ người bệnh tới khám, điều trị tại bệnh viện, giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ bệnh viện lên tuyến trên, nhiều kỹ thuật trước kia bệnh viện không làm do chưa đủ điều kiện thì nay bệnh viện đã làm và làm tốt.

Lãnh đạo bệnh viện luôn xác định để phát triển bệnh viện ngày càng “văn minh, hiện đại, chất lượng” đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong Nhân dân cần tập trung lãnh đạo, giải quyết các vấn đề được dư luận và xã hội quan tâm như về tinh thần thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử; chất lượng khám, điều trị; ứng dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, hiện đại vào chẩn đoán, điều trị; công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; khảo sát hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh là trung tâm phục vụ và phát triển chuyên môn.

Đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhận định: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tại tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng: (1) Các chỉ số sức khỏe của cộng đồng được nâng lên, đến năm 2021 tuổi thọ trung bình của người dân An Giang ước tính đạt gần 74 tuổi; (2) Mạng lưới y tế ổn định tổ chức, hoạt động; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; (3) Chủ động trong công tác phòng chống dịch lưu hành tại địa phương (Sốt xuất huyết, Tay chân miệng), các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, hạn chế được số mắc, không để phát triển thành dịch lớn, không để các dịch bệnh mới phát sinh; (4) Tổ chức thực hiện tốt các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; (5) Đạt các chỉ tiêu cơ bản về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt hoạt động khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, chương trình hiến máu tình nguyện; (6) Các yếu tố liên quan đến sức khỏe: An toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, rèn luyện thân thể… được quan tâm, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe ngày càng được chú trọng; (7) Xã hội hóa các hoạt động y tế đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; (8) Công tác thanh kiểm tra được tăng cường, phát hiện xử lý kịp thời những sai sót yếu kém trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành và hoạt động hành nghề Y, Dược tư nhân và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; (9) Thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, XI: tính đến cuối năm 2021, Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 26,57 giường; tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân đạt 9,4; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 91,98%; (10) Chất lượng dân số từng bước được cải thiện. Các giải pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý tiếp tục được thực hiện, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đã triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong bà mẹ và trẻ em. Duy trì tổng tỷ suất sinh ở mức thay thế, ước năm 2022 là 1,92 con/phụ nữ.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Y TẾ "THẦY THUỐC PHẢI NHƯ MẸ HIỀN"

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng ghi nhận, biểu dương tất cả các ngành, các cấp trong tỉnh; trân trọng biểu dương những đóng góp to lớn của các các tổ chức tôn giáo, của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và nhân dân đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số; đồng thời tri ân kết quả ngành y tế đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Định hướng thời gian tới, đồng chí Lê Văn Nưng yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn ngành Y tế và Dân số trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa ngành Y tế với Mặt trận, đoàn thể các cấp và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính pháp, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Đảng về Y tế, dân số, nhất là những quan điểm mới về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Xem trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với giáo dục đội ngũ thầy thuốc thực hành lời thề y đức “"sâu y lý - giỏi y thuật - giàu y đức", góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Làm việc phải thực chất, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều khắc ghi và hành động theo lời dạy của Bác Hồ và 12 điều y đức; không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm giàu y lý, nâng cao y thuật.

Ba là, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng thầy thuốc, cán bộ y tế, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức. Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Cán bộ, y, bác sỹ ngành y tế làm việc phải thực chất, hiệu quả, đoàn kết, thương yêu nhau vì sức khỏe của Nhân dân và vì sự lớn mạnh của ngành y tế và của bệnh viện mà tận tâm, tận sức phục vụ.

Bốn là, thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Tập trung phát triển mạnh y tế cơ sở, y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện sớm, chữa trị kịp thời, hiệu quả các loại dịch bệnh mới. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học y học phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con người. Đẩy mạnh đầu tư y tế cơ sở, tiếp tục củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức y tế các tuyến để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tập trung để tạo sự chuyển biến rõ nét trong chất lượng cung cấp dịch vụ y tế.

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Năm là, đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập một cách đồng bộ, hiệu quả; phát huy hơn nữa vai trò tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, có cơ chế đặc thù, khuyến khích đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện tự chủ. Đẩy nhanh chuyển đổi số ngành y tế, hướng tới y tế thông minh; ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Sáu là, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; bảo đảm hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của người dân trong thực hiện chính sách dân số. Nâng cao sức khỏe cho người dân cả về tầm vóc, thể chất, tinh thần, tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Chăm lo phát triển về chất lượng, bảo đảm quy mô, cơ cấu dân số hợp lý; duy trì mức sinh thay thế bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái; chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh An Giang sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới, dịch bệnh đang lưu truyền, lĩnh vực y tế trực tiếp chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các chủ trương của Đảng về lĩnh vực y tế trong tình hình mới. Đồng chí Lê Văn Nưng tin tưởng với trí tuệ, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ các bộ y tế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tự hào, cao cả “chữa bệnh cứu người” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho, xứng đáng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp và thịnh vượng.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích đã có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Trường Giang

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất