Thứ Năm, 13/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 2/5/2019 10:47'(GMT+7)

Nhiều kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại tỉnh Tiền Giang

Trao Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nam Thái

Trao Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nam Thái

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 được triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đưa các nội dung quan trọng vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; 100% cơ quan, đơn vị đều đưa vào sinh hoạt định kỳ, thường xuyên, sinh hoạt theo chuyên đề tháng… Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng có liên quan cũng như đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác. Đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và liên hệ bản thân đề ra giải pháp tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo; đồng thời báo cáo chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng giám sát, kiểm tra; chú trọng các mặt như rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phát huy dân chủ và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, tôn trọng nhân dân, đi đầu trong công cuộc phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng được đặc biệt chú trọng với sự tham gia tích cực của các ban, ngành như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục – đào tạo trong tỉnh, Trường Đại học Tiền Giang, các phương tiện thông tin đại chúng… Tỉnh Tiền Giang đã phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)….

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình đánh giá, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua thực hiện, các cấp ủy, chi bộ đã có những chuyển biến tích cực trong sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Hầu hết chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời tạo chuyển biến rõ rệt về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thái độ ứng xử với nhân dân; phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên được rèn luyện; các vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân được giải quyết thông qua những giải pháp “thấu lý, đạt tình”, có trách nhiệm, thể hiện được vai trò và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, nghiên cứu, quán triệt hàng năm đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo và báo cáo với chi bộ, là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ vậy, phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cũng như trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được phân công với hiệu quả tốt, chất lượng đảng viên cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; góp phần thiết thực trong việc xây dựng chi bộ, đảng bộ nói riêng và hệ thống chính trị nói chung trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng cũng như kiên định con đường cách mạng mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Tỉnh ủy Tiền Giang xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và các năm tiếp theo là tiếp tục đưa Chỉ thị 05 vào đời sống, tạo sức lan tỏa rộng khắp, thành phong trào hành động cách mạng của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Tỉnh phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện tiếp tục đưa các nội dung trọng tâm vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị, giảng dạy đạo đức phù hợp với hướng dẫn chuyên môn của ngành cấp trên. Khối Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chương trình hành động gắn với phong trào thi đua yêu nước,…

Đảng bộ Tiền Giang hiện có 47.990 đảng viên (trong đó có trên 15.000 đảng viên nữ) đang công tác, sinh hoạt tại 780 tổ chức cơ sở Đảng, có 301 đảng bộ 2 cấp. Theo đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018, toàn Đảng bộ có 18,64% cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75,31% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5,54% cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. 12,83% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , 80,81% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5,9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả trên có được một phần  nhờ việc đưa Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào đời sống, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp./.

Minh Trí/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất