Thứ Ba, 25/6/2024
Học và làm theo Bác
Chủ Nhật, 21/4/2019 13:48'(GMT+7)

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống suy thoái về đạo đức, lối sống

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thành tích đạt được là do sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp với nhiều điều đổi mới, sáng tạo. Ðảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giúp cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc. Công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và phòng, chống tiêu cực sai phạm được chú trọng. Trong đó, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương được Thường vụ Ðảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, được xem là yếu tố then chốt để Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trước yêu cầu của tình hình mới.

Xác định rõ điều đó, Ðảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ "Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp" và Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Việc thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND có kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Xây dựng phong cách người cán bộ công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ðể thực hiện tốt việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, trong năm 2018, cơ quan thường trực về điều lệnh CAND đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch tổ chức kiểm tra và văn bản chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND của cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho các tổ chức và công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành các chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, chế độ công tác, kỷ luật lao động, hội họp, học tập, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân...

Năm 2018 được Bộ Công an xác định là năm công tác tổ chức cán bộ, do vậy Ðảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo việc thực hiện tinh giản biên chế, kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06 của Ðảng ủy Công an tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong Công an Nghệ An", Nghị quyết số 12 của Ðảng ủy Công an tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng về phòng, chống tác hại của việc sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn trong Công an Nghệ An". Ðồng thời, củng cố tổ chức công an các đơn vị, địa phương kết hợp điều chỉnh biên chế và điều hòa chất lượng cán bộ, việc đánh giá, nhận xét, phân loại, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

Có thể thấy, sau thời gian triển khai thực hiện Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" và hai năm thực hiện Khẩu hiệu hành động "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" đã giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An có sự chuyển biến rõ nét về kỷ cương, kỷ luật; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tuân thủ quy trình, quy chế công tác; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết tác phong, quan hệ giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên. Năm 2018, số cán bộ, chiến sĩ vi phạm phải xử lý kỷ luật chỉ chiếm 0,3%. Không có đảng viên, cán bộ, chiến sĩ vi phạm các nội dung: lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được phân công để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan người dân và doanh nghiệp, hoặc có quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự, đối tượng xấu ngoài xã hội gây bức xúc trong nhân dân.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2018, quý I-2019, cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng các cấp, cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên nhất là người đứng đầu. Ðổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ; thường xuyên nêu cao ý thức "tự soi, tự sửa", tự tu dưỡng rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Theo Nhân dân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất