Thứ Tư, 12/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 9/10/2023 16:58'(GMT+7)

Hà Nam: Bảo đảm tính toàn diện, chuyên sâu và phù hợp trong hoạt động của các cơ quan báo chí

Phó Trưởng ban Thường trực Nguyễn Hải Long phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Phó Trưởng ban Thường trực Nguyễn Hải Long phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Ngày 9/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng - văn hóa quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023.

Trong quý III/2023, các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa của tỉnh Hà Nam đã tích cực, chủ động phối hợp, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, địa phương tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh hoạt động đúng theo tôn chỉ mục đích, không để xảy ra sai sót về tư tưởng chính trị. Số lượng các chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang tăng, bảo đảm tính toàn diện, chuyên sâu, phù hợp với từng vấn đề, từng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Nội dung, hình thức các ấn phẩm báo chí của tỉnh tiếp tục được cải tiến, đổi mới; chất lượng thông tin tuyên truyền được nâng cao; tin tức thời sự được cập nhật đúng, đủ, có trọng tâm, trọng điểm... Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Nam duy trì hiệu quả các chuyên mục; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm để ghi hình, phát sóng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tốt; đảm bảo tính kịp thời, chính xác trong phản ánh, thông tin các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của tỉnh; đã thực hiện phát sóng chương trình phát thanh có hình trên nền tảng mạng xã hội...

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong khối tư tưởng - văn hóa của tỉnh đã nhấn mạnh, đánh giá làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được; nêu ra những hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp nhằm tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện kịp thời, toàn diện, sâu sắc, đúng định hướng trong công tác tư tưởng - văn hóa quý IV/2023.

Về phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra 10 nhóm nội dung trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật tháng 9 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm; tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện chuyên đề năm 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực …

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Nguyễn Hải Long, đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối tư tưởng - văn hóa tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp sau nửa nhiệm kỳ, 9 tháng đầu năm, các hoạt động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh; việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành, các hoạt động trên các lĩnh vực về văn hóa - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của các ngành…

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền để cán bộ, phóng viên, biên tập viên và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh gửi bài tham gia Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023; Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2023; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường bám sát, phản ánh kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đấu tranh phê phán các hoạt động vi phạm pháp luật; biểu dương gương người tốt, việc tốt; tham mưu, ban hành các văn bản, hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng như các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng khác của đất nước và địa phương…/.

HỒNG LÝ

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất