Thứ Bảy, 15/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 4/10/2023 9:4'(GMT+7)

Phú Thọ: Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh quý III/2023

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Trung ương tại tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh cùng hơn 1.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin 2 chuyên đề: Kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Những nội dung chính của Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông tin những nội dung chính của Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Thế Truyền cho biết: Quan điểm phát triển của Phú Thọ trong thời kỳ 2021-2030 là đặt Phú Thọ trong quan hệ chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh Phú Thọ với các tỉnh trong vùng Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước; xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; đảm nhận được vai trò trung tâm và trở thành đầu tàu lôi kéo các địa phương tiểu vùng Tây Bắc.

Theo đó, muc tiêu tổng quát của Quy hoạch là khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng; phấn đấu đến năm 2030 Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Hình thành chuỗi liên kết khu vực động lực của vùng tại vành đai Bắc Giang - Thái Nguyên - Phú Thọ và từng bước hình thành các trung tâm phát triển về du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, thương mại và logistics của tiểu vùng Tây Bắc. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ với 2 di sản phi vật thể đại diện của nhân loại; phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2050, Phú Thọ là tỉnh phát triển ở khu vực phía Bắc nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của cả nước; là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; là nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Trong đó nêu rõ, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh cho giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên; thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới, sáng tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác truyền thông trong giáo dục...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mai Xuân Dũng phát biểu định hướng tuyên truyền quý IV/2023.

Định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, Ban Tuyên giáo huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và báo cáo viên các cấp tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, tập trung tuyên truyền:

Một là, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, kết quả triển khai khâu đột phá “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh”, hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm, tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ba là, về Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật.

Bốn là, kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là kết quả triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Năm là, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023 của cả nước và của tỉnh; công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội.../.

THANH HÒA

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất