Thứ Năm, 13/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 4/10/2023 16:55'(GMT+7)

Bắc Ninh: Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 10

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thông tin thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây. Trong đó có các nội dung liên quan đến xung đột Nga - Ukraine; Chính sách đối ngoại của các nước Nga, Mỹ, Trung quốc thời gian qua; Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden…

Các đại biểu dự Hội nghị cũng nghe Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân thông tin chuyên đề về tình hình biển, đảo thời gian gần đây và kết quả xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh một số diễn biến, động thái mới trên Biển Đông; dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc hiện nay; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại, là lực lượng nòng cốt đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nội dung 2 chuyên đề tại Hội nghị này. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng các các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh. Trong đó chú trọng đến một số nội dung:

Một là, kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Hai là, các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Ba là, việc triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Bốn là, kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác.

Năm là, cùng với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3197/UBND-XDCB, ngày 14/9/2023.

Sáu là, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine; tình hình Biển Đông và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh phản bác các thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc về tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm môi trường tư tưởng xã hội ổn định; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh.../.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊ HÀ
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất