Thứ Bảy, 15/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 2/6/2023 11:7'(GMT+7)

Nỗ lực đưa thông tin tuyên giáo về cơ sở ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Trong những năm qua, Huyện ủy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm và xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin cơ sở.

 Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành liên quan tham mưu tổ chức quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở” cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Định kỳ 6 tháng/lần, Thường trực Huyện ủy làm việc với các ngành khối Khoa giáo, văn hóa - văn nghệ nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những tồn tại, hạn chế và kịp thời định hướng chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để chỉ đạo kịp thời.

THƯỜNG XUYÊN ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC ĐƯA THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CƠ SỞ

Quan tâm thực hiện  công tác phối hợp giữa các phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện trong tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở. 

Việc đưa thông tin phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức từ huyện đến cơ sở. Việc phổ biến các thông tin về cơ sở, các thông tin luôn được các ngành chức năng huyện kiểm duyệt về nội dung. Đối với những tin tức hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện, bên cạnh thông tin trên trang Thông tin điện tử của huyện, còn được phát lại trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác thông tin cơ sở hàng năm đều được quan tâm thực hiện tốt...v.v...

NHÂN RỘNG NHỮNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM TỐT

Qua thực tiễn, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác thông tin cơ sở đã được triển khai ở Phụng Hiệp.

Đó là mô hình “Khéo” trong công tác quản lý, điều hành lĩnh vực truyền thanh; Mô hình “3 trong 1 quản lý thời gian sử dụng hiệu quả”; Mô hình “Chuyển đổi từ hệ thống có dây sang hệ thống không dây hiện đại”; Mô hình “Tuyên truyền liên ấp, liên tổ bằng hệ thống không dây”;... góp phần quan trọng trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và đi vào đời sống một cách hiệu quả. 

Việc tăng cường áp dụng những công nghệ và phần mềm mới ứng dụng trong công việc, cụ thể như: “Ứng dụng Google Photos lưu hình ảnh”; ứng dụng hệ thống truyền thanh theo công nghệ mới..v.v.. đã giúp cho hoạt động thông tin cơ sở được linh hoạt và hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền ở cơ sở luôn được quan tâm, thực hiện tốt. Việc đưa thông tin phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị được thực hiện chặt chẽ, các ngành chức năng huyện luôn kiểm duyệt nội dung trước khi thông tin. Đối với những tin tức hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện, bên cạnh việc thông tin trên trang Thông tin điện tử của huyện, còn được phát lại trên hệ thống truyền thanh cơ sở... Các cơ quan, đơn vị quan tâm tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết chế thông tin đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân. Truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng được nhiều mô hình điểm về thông tin cơ sở, phát huy vai trò là điểm cung cấp nhiều loại hình thông tin thiết yếu cho người dân tại địa bàn dân cư.

Các mô hình tốt, cách làm hay, những sáng kiến trong triển khai đưa thông tin tuyên truyền về cơ sở đã góp phần phát huy vai trò, chức năng quan trọng của hệ thống thiết chế thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, trở thành cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Từ thực tiễn, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết chế thông tin đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân. Truyền thanh các xã, thị trấn đã xây dựng nhiều mô hình điểm về thông tin cơ sở. Phát huy vai trò là điểm cung cấp nhiều loại hình thông tin thiết yếu cho người dân tại địa bàn dân cư... Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở phát huy khá hiệu quả vai trò, trách nhiệm được giao; tích cực phổ biến, thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở. Từ đó, tạo sự nhất trí về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” ở Phụng Hiệp, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Nội dung thông tin cơ sở đôi lúc chưa kịp thời, thiếu tính sinh động và chưa hấp dẫn người nghe. Đội ngũ cán bộ phụ trách nhà văn hóa, thư viện và truyền thanh xã, thị trấn thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều công việc nên ảnh hưởng đến chất lượng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động thông tin cơ sở ở một số xã, thị trấn chưa được thường xuyên, đôi lúc còn mang tính hình thức.

Nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền Phụng Hiệp sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện. Bám sát nội dung hướng dẫn, đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình truyền thanh; đảm bảo thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác; đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thông tin cơ sở. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ phụ trách hoạt động thông tin cơ sở, trong đó chú trọng sử dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh và các trang thiết bị tác nghiệp cho cán bộ phụ trách thông tin và truyền thông cấp huyện.

Huy động các nguồn lực xã hội để phát triển thông tin cơ sở. Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống thông tin của huyện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin của Nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Mai Văn Tình,

Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Phụng hiệp

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất