Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 26/5/2023 16:53'(GMT+7)

Hậu Giang: 213 điểm cầu triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng

 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 213 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với 14.178 đại biểu tham dự. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin các chuyên đề: TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; GS.TS.Trần Văn Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí  Minh triển khai chuyên đề "Kiên địn và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh"; đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy triển khai thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Hậu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm. Tỉnh tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức, hành động theo phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt./.

Hoàng Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất