Chủ Nhật, 16/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 31/5/2023 8:44'(GMT+7)

Tây Ninh: Sôi nổi Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Phần thi giới thiệu đội hình.

Phần thi giới thiệu đội hình.

 

Hội thi góp phần phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là cá nhân phụ trách công tác thi đua khen thưởng có điều kiện để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Các đội trải qua 4 vòng thi gồm: Tự giới thiệu, trắc nghiệm, xử lý tình huống, giới thiệu gương điển hình của cơ quan/đơn vị. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Đài PT& TH Tây Ninh; giải Nhì thuộc về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 3 giải Khuyến khích được trao cho các đội còn lại.

Nội dung thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng


Về thi đua, khen thưởng
- Những nội dung cơ bản về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc (tác phẩm Lời kêu gọi Thi đua ái quốc).
- Luật thi đua khen thưởng năm 2013.
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
- Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2.2. Về cải cách hành chính
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ trướng Chính phủ về việc đẩy mạnh  thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
- Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
- Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực diện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực diện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Hoàng Giáp

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất