Thứ Năm, 25/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 24/5/2023 13:52'(GMT+7)

Cuốn sách của Tổng Bí thư: Cẩm nang đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học truyền đạt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học truyền đạt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định, cuốn sách ra đời trong hoàn cảnh nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng sau 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đó là bước tiến rất dài, quan trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, giá trị cốt lõi của cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tài liệu quý dành cho người lãnh đạo, những người trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình khoa học, công phu, cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm đã góp phần khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo được phát huy và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận, thực tiễn, trong đó nhiều nội dung được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phát biểu kết luận tại Hội nghị Quán triệt nội dung, giá trị cốt lỗi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị, các cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện nghiêm, hiệu quả Hướng dẫn số 97 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 730 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy phải xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức. Quá trình quán triệt phải chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về nội dung cuốn sách đến tất cả cán bộ, đảng viên và mở rộng đến các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo định hướng cơ quan báo chí tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị Quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Bà Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị; tăng cường giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đặc biệt kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất