Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 16/7/2021 14:27'(GMT+7)

Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì  Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN, SÁNG TẠO, TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban  Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, song toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội (lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc) để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật, như: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng. Toàn Ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Phan Xuân Thủy báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Phan Xuân Thủy báo cáo tại Hội nghị.


Toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2021 và toàn khóa, ngành Tuyên giáo đã quyết liệt triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. So với nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt có nhiều đổi mới; được tổ chức thống nhất bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới cấp cơ sở; thành phần được triệu tập đông, số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Tổng số điểm cầu trong cả nước là 7.903; trong đó có 1 điểm cầu Trung ương, 67 điểm cầu cấp tỉnh, 7.835 điểm cầu cấp huyện, cấp xã và tương đương với tổng số 1.022.037 đại biểu tham dự.

Các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được biên tập ngắn gọn, xúc tích, phù hợp với từng đối tượng. Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, những người đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu đã được tiếp nhận đầy đủ, chính xác những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII. Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, toàn Ngành tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết xuống cơ sở.

Đến nay, cấp ủy các cấp đã và đang triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị; đồng thời tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thái Bình tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX;

Lâm Đồng, Hậu Giang, Bến Tre biên tập tài liệu Hỏi - Đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI;

Lâm Đồng tổ chức thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII trên Internet; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bình Thuận, Đồng Nai tổ chức ghi âm, ghi hình bài giảng của các đồng chí tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc làm tài liệu giảng dạy cho các đối tượng còn lại trên địa bàn tỉnh;

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025”;

Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”;

Cao Bằng triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021 - 2025”;

Điện Biên xây dựng Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh;

Quảng Bình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

Bến Tre in 25.000 tờ rơi tuyên truyền về NQĐH XI Đảng bộ tỉnh; …

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, hệ thống ban tuyên giáo các cấp đang tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Toàn Ngành đã chủ động, tích cực tham gia, góp phần thực hiện thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được thế trận đồng bộ, chủ động, mạnh mẽ trên cả mặt “xây” và “chống”.

Các điểm cầu trực tuyến của Hội nghị.

Các điểm cầu trực tuyến của Hội nghị.

Công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhân dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức 4 cuộc điều tra dư luận xã hội về cuộc bầu cử  Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tình hình dịch bệnh Covid-19. Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội  với cách làm mới, sáng tạo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả tổng hợp, phân tích, tham mưu từ các cuộc điều tra và phản ánh tình hình dư luận xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao, coi đây là nguồn thông tin tham khảo tin cậy, là cơ sở quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị. Để nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, một số địa phương, đơn vị tham mưu cấp ủy ban hành chỉ thị, đề án để thực hiện tốt lĩnh vực này.

Điểm cầu Hội nghị tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Điểm cầu Hội nghị tại tỉnh Tuyên Quang.

TRAO ĐỔI NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG TẠI HỘI NGHỊ

Đề cập đến vấn đề công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền trong phòng, chống đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, đông dân, lãnh đạo thành phố luôn thận trong khi ra quyết định những vấn đề tác động đến tâm trạng, đời sống của người dân trên địa bàn. Do đó, thông tin tuyên truyền trên báo chí, trên mạng xã hội cần được quan tâm đúng mức, nhất là đối với các cơ quan báo chí không thuộc thành phố, thành phố rất cần sự phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin tích cực, làm tốt công tác tư tưởng, góp phần ổn định tình hình, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, tránh gây xáo trộn, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Theo đồng chí, mặc dù Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng nhưng thực tế còn đặt ra nhiều  vấn đề về công tác quản lý . Cũng cần nhìn nhận rõ, chúng ta chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng trong phòng chống đại dịch COVID-19, nên trong quá trình chỉ đạo, xử lý, có chỗ còn chưa khớp nối rõ ràng, biểu hiện sự lúng túng. Một số ít cơ quan báo chí chính thống, báo điện tử, tạp chí «báo hóa», trang tin điện tử, mạng xã hội đã khai thác những vấn đề hạn chế, sơ suất, tạo ra sự hoang mang trong nhân dân. Vì vậy, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Trung ương cần mở chuyên đề để cùng trao đổi, quản lý tình trạng «báo hóa» các tạp chí, báo mạng điện tử hiện nay.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị.


Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, đồng chí cũng đề nghị Thành phố xin tạm hoãn một số lớp học tập Nghị quyết do tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thành phố sẽ tổ chức triển khai ngay khi dịch bệnh được kiểm soát tốt theo từng chuyên đề phù hợp với các đối tượng và cơ sở.

Chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên giáo trong tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý kịp thời, phù hợp. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo yêu cầu của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức khảo sát các nhóm phụ huynh và giáo viên lớp 9 về việc điều chỉnh thời gian, cách thức thi tuyển vào lớp trên địa bàn thành phố theo hướng giảm thời gian, ghép môn thi. Từ kết quả tổng hợp, phân tích của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định kịp thời về kỳ thi tuyển vào lớp 10 với hơn 93.000 thí sinh tham gia, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Điểm cầu tại Thủ đô Hà Nội.

Điểm cầu tại Thủ đô Hà Nội.

Đề cập tới công tác văn hóa văn nghệ, đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Hà Nội xác định kiên trì phát triển, phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng của người dân Thủ đô, xây dựng cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực đầu tư thích đáng để văn hóa thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu để chuẩn bị ban hành nghị quyết về công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Để nghị quyết vừa có tính khoa học, vừa đảm bảo tính thực tiễn, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức 3 cuộc tọa đàm lấy ý kiến các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các nhà quản lý, thể hiện rõ quyết tâm của Thành ủy về xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa ở Thủ đô với tầm nhìn rộng mở, bắt kịp xu thế của thời đại, không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng văn hóa, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa với mục tiêu cao nhất là hướng về người dân trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp. Đây là sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của Đảng bộ Thành phố, là điểm nhấn trong hoạt động công tác tuyên giáo của Thủ đô trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trên cả nước cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, tổng hợp và phát hành tài liệu, chuyên đề về những điểm mới cần quan tâm trong công tác tuyên giáo (với tất cả các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản...) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII để các tỉnh thành triển khai và sử dụng để bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

Trước những kiến nghị, đề xuất, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các vụ, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, có giải trình, trao đổi lại với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trên cả nước.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương giải đáp một số nội dung được nêu ra về báo chí.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương giải đáp một số nội dung được nêu ra về công tác báo chí.

PHÁT HUY TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, NỖ LỰC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của Ngành Tuyên giáo đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Những kết quả nổi bật nêu trên là rất đáng phấn khởi, tự hào, thể hiện rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

“Sáu tháng đầu năm, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là vào dịp Đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, gỡ bỏ, xử lý và phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; lan tỏa, chia sẻ hàng triệu bài viết, bình luận, hình ảnh, video clip thông tin tích cực, chính thống..., góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước”.- Đồng chí nêu rõ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, sau Hội nghị này, toàn Ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế, những việc làm chưa tốt, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn Ngành tập trung vào một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 2021 và cả toàn khóa, từ đó tập trung, nỗ lực triển khai có chất lượng. Thời gian tới cần làm tốt mấy việc sau:

Một là, tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên chưa dự hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống chính trị ở các cấp. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với cán bộ, đảng viên, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhanh chóng đưa những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Hai là, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết chỉ là bước đầu, vấn đề quan trọng là đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm. Đề nghị ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí – xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên...; kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; uốn nắn kịp thời những nhận thức chưa đúng; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai, khẩn trương tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cần cụ thể hóa nội dung Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ. Cần đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho phù hợp, hiệu quả cao nhất trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Điểm cầu Trung ương.

Điểm cầu Trung ương.

Thứ ba, tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Dịch đang diễn biến rất phức tạp và có thể còn kéo dài, khó lường, vì thế công tác tuyên giáo cần tập trung tham gia phòng, chống dịch, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của ngành đối với Đảng, Nhà nước và xã hội. Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; khắc phục phục tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch nhưng cũng không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng, căng thẳng trong nhân dân; cần phải truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng chống dịch.

Chú trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tháo gỡ khó khăn, nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đúng quan điểm: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hóa, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Tập trung tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, phản ánh, tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền những vấn đề nảy sinh, bảo đảm gói hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng người, đúng đối tượng. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, phản động chung quanh việc phòng, chống dịch.

Điểm cầu tại tỉnh Lạng Sơn.

Điểm cầu tại tỉnh Lạng Sơn.

Thứ tư, sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là cán bộ lãnh đạo có nhiều biến động, nhiều đồng chí từ các lĩnh vực khác chuyển sang, lần đầu làm công tác tuyên giáo nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian tới cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, “tuyên giáo số”. Vừa qua, nhiều ban tuyên giáo đã có đổi mới, ứng dụng internet, mạng xã hội trong lãnh đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, cần tiếp tục phát huy. Tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhân dân quan tâm theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị toàn Ngành Tuyên giáo phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành trong năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nêu cao bản lĩnh chính trị, không ngừng  nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là những người chiến sỹ xung kích trên mặt trận Tuyên giáo của Đảng.

Thu Hằng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất