Thứ Năm, 23/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 13/5/2022 9:51'(GMT+7)

Phú Yên: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp công tác

Quang cảnh buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên

Quang cảnh buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên

Chiều 12/5, tại Phú Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận, công tác tuyên giáo giai đoạn 2022 - 2026 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2022. Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyvà đồng chíĐinh Thị Thu Thanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết hôm nay với nội dung rất cụ thể, xác định trách nhiệm của các bên rất rõ ràng. Đây là cơ sở đánh dấu bước khởi đầu mới của sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai cơ quan, là định hướng quan trọng để hai bên thực hiện tốt công tác phối hợp trên các mặt công tác; và nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận độngtạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác tuyên giáo trong tình hình mới; tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Để chương trình ký kết được triển khai thực hiện có hiệu quảtrong thời gian tới,đồng chí Bùi Thanh Toàn đề nghị hai cơ quan cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; công tác phối hợp phải thường xuyên, chặt chẽ; nội dung phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn từng giađoạn.

Trước sự chứng kiến của các cán bộ, công chức hai cơ quan, đồng chí Bùi Thanh Toàn và đồng chí Đinh Thị Thu Thanh ký Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện công tác dân vận, công tác tuyên giáo giai đoạn 2022 - 2026; đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng Ban trực Ban Dân vận Tỉnh ủy ký Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2022. Theo đó, thời gian tới, hai cơ quan tập trung phối hợp triển khai thực hiện 5 nội dung trọng tâm sau

Một là, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các chủ trương, chính sách của tỉnh liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân. 

Hai là, tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, xấu, độc, sai sự thật về Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân; tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo (khi cần thiết) đối với những vấn đề có tính chất “nổi cộm”, “phức tạp”, “nhạy cảm” mà dư luận và Nhân dân quan tâm. 

Bốn là, trao đổi, chia sẻ, nắm bắt những thông tin nổi cộm trên báo chí để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác dân vận, công tác tuyên giáo. 

Năm là, tuyên truyền, biểu dương các tấm gương, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Võ Lum

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất