Thứ Năm, 13/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Hai, 14/8/2023 9:19'(GMT+7)

Quảng Nam: Người dân có thể giao dịch với cơ quan BHXH tỉnh 24/24 giờ, 7/7 ngày

Quảng Nam: Người dân có thể giao dịch với cơ quan BHXH tỉnh 24/24 giờ, 7/7 ngày

Quảng Nam: Người dân có thể giao dịch với cơ quan BHXH tỉnh 24/24 giờ, 7/7 ngày

Trao đổi với phóng viên về công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết: BHXH tỉnh triển khai kịp thời các quy định về cải cách thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam. Đặc biệt để phục vụ người tham gia và thụ hưởng ngày càng tốt hơn, BHXH tỉnh đã tăng năng suất và cường độ lao động để giảm hơn 10% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định của BHXH Việt Nam, trong đó cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất rút ngắn từ 1 ngày làm việc xuống còn 0,5 ngày, cấp lại thẻ BHYT do điều chỉnh thông tin rút ngắn từ 3 ngày làm việc xuống còn 0,5 ngày.

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục sử dụng căn cước công dân trong giao dịch.

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục sử dụng căn cước công dân trong giao dịch.

BHXH tỉnh đã triển khai kịp thời các quy định về chuyển đổi số của BHXH Việt Nam, góp phần xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm; luôn sẵn sàng liên thông, chia sẻ dữ liệu với các sở, ban, ngành liên quan để phục vụ yêu cầu quản lý chung và phục vụ doanh nghiệp, người dân. Ứng dụng hệ thống phần mềm liên thông để giải quyết tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ của cơ quan BHXH. Triển khai giao dịch điện tử. Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH.

BHXH tỉnh Quảng Nam cũng tiếp tục triển khai giám định và thanh toán trên Hệ thống thông tin giám định BHYT liên thông từ Trạm y tế xã. Đặc biệt từ năm 2020, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động; theo đó, đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh hướng dẫn, cài đặt mới cho 341.065 trường hợp, đạt 78% tổng số người tham gia BHXH, BHYT, vượt 2% so Kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đã triển khai đến các cơ sở y tế thực hiện cho người dân khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp thay thẻ BHYT giấy. Đến nay, toàn tỉnh đã có 267/298 (chiếm tỷ lệ 89,6% tổng cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn tỉnh) thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân với 661.254 lượt tra cứu, trong đó có 451.921 lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp. Với việc triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VssID giúp tạo điều kiện tối đa cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh.

"Đến nay, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT của tỉnh được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, doanh nghiệp, người dân có thể giao dịch với cơ quan BHXH toàn tỉnh 24/24 giờ, 7/7 ngày", Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam thông tin.

7 tháng đầu năm, BHXH Quảng Nam thu về hơn 2.700 tỷ đồng

Cũng trong 7 tháng năm 2023, BHXH tỉnh thu được 2.723,877 tỷ đồng, đạt 52,19% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, tăng 9,21% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT đến hết tháng 7/2023 hơn 303 tỷ đồng, chiếm 5,81% số phải thu và tăng hơn 42 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Tuyên truyền viên vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tuyên truyền viên vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

BHXH tỉnh Quảng Nam cũng thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 35.653 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 123.335 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn; BHXH một lần 11.383 người; 7.766 người hưởng trợ cấp BHTN, hỗ trợ học nghề 307 người. Tổng số chi BHXH, BHTN hơn 1.602 tỷ đồng. 

Công tác chi chế độ BHXH, BHTN được thực hiện đa dạng, linh hoạt; đặc biệt là đẩy mạnh phương thức chi trả không dùng tiền mặt, đến hết tháng 7/2023 có 55,82% người nhận các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt 101,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023; có 88,83% chi trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị đạt 104,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023; người hưởng chế độ BHXH, BHTN hài lòng về cách thức tổ chức chi trả, thời gian, cơ sở vật chất và thái độ phục vụ.

Công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ từ Trạm Y tế tuyến xã đến bệnh viện tuyến Trung ương để phục vụ người bệnh BHYT; 100% Trạm y tế tuyến xã thực hiện khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tiếp tục triển khai KCB BHYT đối với các cơ sở y tế ngoài công lập có đủ điều kiện KCB BHYT theo quy định đã tạo thuận lợi cho người dân đi KCB bằng thẻ BHYT.

Kết quả, trong 7 tháng đầu năm 2023, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 2.050.448 lượt người, trong đó KCB ngoại trú 1.853.214 lượt người; KCB nội trú 197.234 lượt người với tổng số tiền chi KCB BHYT 960.145 triệu đồng, trong đó chi phí ngoại trú 358.290 triệu đồng, chi phí nội trú 601.855 triệu đồng. (số liệu được cập nhật từ Hệ thống giám sát BHYT ngày 4/8/2023).

Đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2023

Để thực hiện bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những tháng cuối năm, BHXH Quảng Nam đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và công tác phối hợp của các ngành, đơn vị, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt là tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/5/2023 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 -2025.

Tham gia BHXH để đảm bảo an sinh xã hội.

Tham gia BHXH để đảm bảo an sinh xã hội.

Hai là, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó trọng tâm là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm duy trì và phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT và tuyên truyền NLĐ hạn chế nhận BHXH một lần để duy trì tham gia lưới an sinh xã hội.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện công tác thu, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, nhằm bảo đảm được tiến độ thu BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; đồng thời tích cực đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng để giảm tỷ lệ tiền chậm đóng tại các đơn vị sử dụng lao động, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện kịch bản phát triển người tham gia để triển khai đồng bộ tại các địa phương.

Bốn là, triển khai rà soát, đối chiếu, hoàn chỉnh, phê duyệt việc cập nhật các danh mục của cơ sở KCB theo quy định; thực hiện tốt giám định theo chuyên đề và cảnh báo của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến nhằm kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB trên toàn tỉnh; đồng thời, cảnh báo và chấn chỉnh kịp thời các cơ sở KCB có chi phí KCB gia tăng bất thường.

Năm là, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đề ra, kịp thời ban hành kết luận sau thanh tra, kiểm tra và theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận đã ban hành. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu bảo đảm hoạt động theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giám sát sử dụng thẻ BHYT của người bệnh tại các cơ sở y tế, tại nhà, nơi làm việc… nhằm kiểm soát chi phí KCB BHYT.

Sáu là, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đối với người tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, nhất là về cải cách thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ người dân; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ tham gia BHXH, BHYT và giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị, NLĐ, giảm thời gian đi lại, chờ đợi trong giao dịch với cơ quan BHXH; triển khai thực hiện việc giải quyết chế độ cho NLĐ ở các đơn vị chưa đóng đủ BHXH theo hướng dẫn tại Công văn số 1880/BHXH-CSXH ngày 21/6/2023 của BHXH Việt Nam.

Bảy là, phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế, các doanh nghiệp và các KCN tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách về BHXH, BHTN, BHYT cho NLĐ; tiếp tục phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức “Đêm hội Bài chòi” tuyên truyền BHXH tự nguyện tại cơ sở; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tổ chức chương trình Khách mời trường quay với chủ đề “Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơn”...

Tám là, tổ chức sơ kết công tác phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trong việc giải quyết và chi trả TCTN cho NLĐ. Bên cạnh đó, tham mưu Thành ủy Tam Kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 28 -NQ/TW ngày 23/5/2018 và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Chín là, tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ CCVC, người lao động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, NLĐ để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Thực hiện phân công, phân nhiệm bảo đảm nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, lao động; tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.

Trọng Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất