Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 25/12/2021 8:45'(GMT+7)

Quảng Trị: Đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị phát biểu kết luận hội nghị.

Chiều ngày 24/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí năm 2021. Đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện chủ đề năm “Trách nhiệm, kỷ cương - thu hút đầu tư - tạo đà tăng trưởng”, thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống của Nhân dân, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá; đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai các văn bản trong công tác quản lý báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền. Việc đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí được các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí chú trọng thực hiện…Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, thực hiện nghiêm Luật Báo chí, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương.

Báo Quảng Trị đã luôn chủ động vào cuộc, nắm bắt đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan và kịp thời thông tin một cách toàn diện, đa chiều, giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất vụ việc, góp phần dẫn dắt, định hướng dư luận, ổn định tình hình; Chất lượng thông tin trên các số báo khá đồng đều, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phản ánh toàn diện mọi lĩnh vực của địa phương, đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc. Nội dung thông tin trên báo đúng định hướng, đúng pháp luật; đảm bảo tính chân thực, tính chiến đấu, tính giáo dục, tính Nhân dân; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, chỉ đạo, quản lý báo chí trong việc cung cấp và định hướng thông tin ở nhiều lĩnh vực và những vấn đề quan trọng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện về bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, biên chế, đào tạo, từ đó giúp cơ quan báo chí ổn định về nhân sự, tài chính, bảo đảm thông tin đúng tôn chỉ, mục đích. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ động, tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức trang thông tin điện tử, kênh Youtube, cập nhật liên tục thông tin về tình hình của tỉnh và những sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế thu hút lượng truy cập và xem lại các chương trình khá cao…

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo Tạp chí Cửa Việt quán triệt và thực hiện đúng định hướng, tuyên truyền xuất bản năm 2021. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Tạp chí Cửa Việt có sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, xuất bản, trong đó chú trọng các số đặc biệt tuyên truyền về các sự kiện quan trọng, đảm bảo đúng quy trình, định hướng, tôn chỉ, mục đích và chất lượng được nâng lên cả về nội dung và hình thức. Trang thông tin điện tử của tạp chí chuyển tải nội dung, mở rộng lượng bài viết, dần trở thành kênh hữu hiệu để thu hút bạn đọc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề liên quan đến việc phát hành báo in, phát triển báo điện tử, quản lý tòa soạn, công tác tuyên truyền trên không gian mạng…  

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đề nghị, trong năm 2022 các cơ quan báo chí cần tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2317/KH-UBND của UBND tỉnh gắn với thực hiện Thông báo Kết luận số 188-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt đề nghị các cơ quan báo chí rà soát, xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển của đơn vị đến năm 2025.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đồng chí Hồ Đại Nam đề nghị các cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền những sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2022 như: kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, Lễ hội Vì hòa bình... trên tinh thần đổi mới, hiệu quả.

Đồng chí Hồ Đại Nam cũng đề nghị, các cơ quan báo chí địa phương tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Phát huy vai trò của báo chí địa phương trong việc định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền và cần có sự đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền./.

Phan Ngân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất