Chủ Nhật, 16/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 10/4/2019 15:12'(GMT+7)

Lộc Hà: Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề 2019

Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức là buổi sinh hoạt chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự lan tỏa, nhân rộng những tấm gương điển hình về học tập và làm theo Bác, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong thời đại hiện nay.

Sau hơn 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện Lộc Hà được nâng lên rõ rệt.

Cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biện pháp quan trọng khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá hiện nay. Do đó, đã có sự chuyển biến khá rõ về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra một cách nghiêm túc, gắn với việc đánh giá phân loại tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên hàng năm. Quá trình kiểm điểm ở các đảng bộ, chi bộ đảm bảo dân chủ, khách quan.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được giao lưu với 10 cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó có vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo cơ sở như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã luôn kính trên, nhường dưới, thể hiện vai trò lãnh đạo của người đứng đầu gắn với trách nhiệm cụ thể. Người đứng đầu địa phương, đại diện các đơn vị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đảng bộ, chi bộ mình gắn với thực hiện công tác chuyên môn và chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phạm Công Hà
 


 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất