Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 30/3/2018 15:0'(GMT+7)

Sóc Trăng: Thông tin chuyên đề Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới 126 điểm cầu trực tuyến

Tại điểm cầu Hội trường Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh, đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Đại Dương – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá tổng quan và định hướng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 Bên cạnh đó, Hội nghị còn được các chuyên gia trình bày 4 chuyên đề chuyên sâu, bao gồm: Báo cáo chung về CMCN 4.0 – kết quả triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về Tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0; Độ sẵn sàng số cho CMCN 4.0; Nông nghiệp trong CMCN 4.0 và Phát triển tôm theo chuỗi giá trị. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thứ trưởng và các chuyên gia đã phân tích về một số cơ hội và thách thức đối với Việt Nam nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng trên cơ sở những tác động mà cuộc CMCN 4.0 có thể đem lại. Với đặc thù là một tỉnh có thế mạnh nông nghiệp, Thứ trưởng Phạm Đại Dương và các chuyên gia đã phân tích cụ thể, sinh động những cơ hội và thách thức mà Sóc Trăng cần nắm bắt, cũng như lựa chọn đi đúng hướng, bắt nhịp hợp lý để tận dụng cơ hội và vượt lên những thách thức do tác động của CMCN 4.0 đem lại.

Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tiếp tục tuyên truyền và phổ biến các kiến thức có liên quan đến việc tăng cường năng lực tiếp cận và ứng dụng cuộc CMCN 4.0 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trong tỉnh; đồng thời các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa công tác nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của cuộc CMCN 4.0 phục vụ cho mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đặc biệt các ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục chung tay, đồng thuận tìm tòi và lựa chọn giải pháp thích hợp nhằm ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.

Với quyết tâm, mạnh dạn và sáng tạo trong cách nghĩ, trong hành động của từng cá nhân và từng tập thể, từng địa phương, đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào học tập, lao động, sản xuất sẽ góp phần cho kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đạt được những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Nài Não
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất