Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 28/12/2022 11:30'(GMT+7)

Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, vị thế của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Huân chương lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Huân chương lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TA)

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. 

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA BAN, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Chánh Văn phòng Ban Tuyên Ban giáo Trung ương báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Chánh Văn phòng Ban Tuyên Ban giáo Trung ương báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Mai, Chánh Văn phòng Ban Tuyên Ban giáo Trung ương cho biết: Trong năm 2022, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo nói chung.  

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai xây dựng 22 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó giúp Ban đánh giá đúng thực trạng các lĩnh vực tuyên giáo, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, trên cơ sở đó để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của toàn Ngành, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo. 

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã thẩm định, góp ý, cho ý kiến đối với 43 đề án, 248 văn bản của các ban, bộ, ngành Trung ương, bảo đảm tiến độ, tính khoa học, tính khách quan. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức thành công 6 Đoàn công tác do lãnh đạo Ban làm trưởng đoàn, làm việc với 22 tỉnh ủy, thành ủy để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, văn hóa, khoa giáo . Đồng thời, tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các bộ, ngành, địa phương. 

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tích cực triển khai các nhiệm vụ về công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc.Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện quan trọng của đất nước; nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Trong năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 27 hướng dẫn, tài liệu, đề cương định hướng công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tuyên truyền về pháp luật, dân tộc - tôn giáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, văn hóa - xã hội; Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, tham mưu Qui định, Hướng dẫn về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ngày càng đổi mới về nội dung và phương thức, đảm bảo tính thời sự và có tính định hướng cao. Công tác dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức nắm bắt thông tin dư luận xã hội đa dạng, phong phú, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin; chủ động nghiên cứu thực tiễn; duy trì nền nếp chế độ giao ban dư luận xã hội, định kỳ hằng tuần; trực tiếp nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Phát hành 13 báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề; là tài liệu tham khảo quan trọng, đáng tin cậy trong lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Tổ chức 09 cuộc thăm dò dư luận xã hội theo kế hoạch, phối hợp tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội tại một số địa phương. 

Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: TA)

Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: TA)

Trong năm qua, công tác báo chí, xuất bản đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã chủ động chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, chất lượng giao ban công tác báo chí, tạp chí, nhà xuất bản; đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các công nghệ đo lường hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, công tác quản lý hoạt động, phát huy báo chí, xuất bản được quan tâm, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực triển khai Đề án Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, làm tốt vai trò đảm bảo dòng thông tin chủ lưu, góp phần định hướng thông tin trên mạng Internet với nhiều hoạt động bổ ích; tổ chức thành công một số sự kiện chính trị, xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng  và đạt được nhiều giải thưởng báo chí uy tín.

Về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 cũng có nhiều đổi mới. Theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình và tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát của các Hội Văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Chỉ đạo các cấp, các ngành và Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện các nội dung và chỉ đạo quan trọng của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban hành các Hướng dẫn về công tác văn hóa, văn nghệ. Nắm bắt tình hình hoạt động, tư tưởng, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ được quan tâm thường xuyên, kịp thời, là cơ sở để tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

Văn nghệ chào mừng hội nghị. (Ảnh: TA)

Văn nghệ chào mừng hội nghị. (Ảnh: TA)

Lĩnh vực khoa giáo có nhiều đổi mới. Tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc kịp thời, có hiệu quả, góp phần quan trọng duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế....

ĐẢNG ỦY VÀ CÁC CẤP ỦY TRỰC THUỘC PHÁT HUY TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, XÂY DỰNG CHI BỘ VỮNG MẠNH

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện dư luận xã hội báo cáo công tác Đảng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện dư luận xã hội báo cáo công tác Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2022. (Ảnh: TA)

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện dư luận xã hội cho biết: Với chủ đề năm "Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, trách nhiệm”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm thực hiện: “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” để học tập và làm theo Bác và thực hiện "Người đứng đầu nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm", năm 2022, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc Ban Tuyên Giáo Trung ương đã phát huy trách nhiệm, lãnh đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Giáo dục đảng viên, đoàn viên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đảng ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng bộ cơ quan; các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối và chủ đề hành động của Đảng bộ năm 2022 để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc sớm ban hành Chương trình làm việc, Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022 và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng. 

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn khách quan do đại dịch COVID-19 và yêu cầu những nhiệm vụ quan trọng; toàn Đảng bộ đã chủ động, quyết tâm cao trong xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị. Một số đơn vị thực hiện khối lượng công việc chuyên môn lớn song cơ bản các cấp ủy, chi bộ đã đoàn kết, nhất trí, chủ động phối hợp với lãnh đạo vụ, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành. Nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm và bản lĩnh, sáng tạo trong tham mưu thực hiện những vấn đề mới, khó, vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy, chi bộ quan tâm triển khai thực hiện với nhiều chuyển biến rõ nét, tập trung một số nội dung như: Quan tâm tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối; thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; quan tâm lãnh đạo đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, thi đua thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và quản lý đảng viên.

Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ tổ chức đại hội chi bộ cơ bản đảm bảo tiến độ thời gian và đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và điều kiện của Đảng bộ, bảo đảm phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, đạt mục đích yêu cầu; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo được không khí phấn khởi để hoàn thành tốt nhiệm vụ, là cơ sở để tạo nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng. 

Đảng ủy tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt về phương thức hoạt động và công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Sự phối hợp giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Ban, giữa cấp ủy chi bộ với lãnh đạo các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp tục được tăng cường, thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt, hiệu quả, kịp thời. 

Đảng ủy tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Ban thực hiện đạt nhiều kết quả trong công tác tổ chức cán bộ; luân chuyển, kiện toàn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Ban tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của Ban về công tác tổ chức, cán bộ; khảo sát, xây dựng báo cáo thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW làm cơ sở phối hợp với Ban tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo địa phương.

Phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng nội bộ cơ quan; quan tâm đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ; biểu dương, khen thưởng kịp thời; tạo động lực giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm qua hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót như: Chất lượng công tác tham mưu trong từng lĩnh vực, chất lượng thẩm định một số văn bản của bộ, ngành, địa phương chưa cao; Một số đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa bảo đảm tiến độ theo Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch đề ra, chất lượng chưa cao. Việc thực hiện Kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, điều tra năm 2022 có việc còn chưa triển khai, chậm tiến độ hoặc phải điều chỉnh. Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh xa rời tôn chỉ, mục đích, vi phạm hoạt động báo chí, xuất bản chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, gây dư luận xấu trong xã hội.Công tác tham mưu, định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, đường lối về lĩnh vực khoa giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu….

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ TRNG TÂM

Cũng theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, bước sang năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Ban phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trong tâm.

Một là, chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những điểm nghẽn, những vấn đề mới, giải pháp đột phá, chiến lược thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XIII của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”". Sớm phát hiện các vấn đề có tác động sâu sắc đến tư tưởng chính trị, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo. Xây dựng chiến lược ngành Tuyên giáo và đẩy mạnh công tác theo dõi địa phương.Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, điều tra năm 2023. Thực hiện tốt việc thẩm định, góp ý văn bản theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Hai là, triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Tổ chức tốt các đoàn làm việc của Lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2023. Bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII để triển khai tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Tham mưu công tác lý luận chính trị năm 2023. Hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan trong hoạt động định hướng, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị. Tổ chức Hội thảo quốc gia và hoàn thiện Đề án “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Triển khai Đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tiếp tục tham mưu Đề án xây dựng Quy định tiêu chí Trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng; tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Chuẩn bị Sơ kết 05 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ba là, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thành công các hoạt động liên quan đến kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023 theo hướng đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; thực hiện hiệu quả Kế hoạch về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử trong giai đoạn hiện nay”. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh lực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết đại hội nhiệm kỳ của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương.

Chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023. Triển khai các Đề án (Phụ lục 1); kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; xây dựng tài liệu về “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Xuất bản cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Kế hoạch Tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước. Triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng, chuẩn bị Tổng kết 35 năm biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin Sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao chất lượng công tác thăm dò, tập huấn dư luận xã hội, chủ động dự báo tình hình, nắm bắt những vấn đề nảy sinh gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nghiên cứu, nắm bắt, tập hợp, phản ánh nhanh tình hình dư luận và định hướng dư luận xã hội, trong đó có công tác cán bộ ở địa phương. Triển khai Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100 - KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” để tham mưu ban hành văn bản mới về công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.  

Bốn là, thực hiện tốt việc hướng dẫn, tham mưu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; y tế, dân số, gia đình, trẻ em, thể thao, an sinh xã hội. Chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiến hành tổng kết, sơ kết, đôn đốc kiểm tra, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các lĩnh vực công tác khoa giáo, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em.

Năm là, chủ động triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc .Tăng cường và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, cách thức phối hợp gắn kết giữa tuyên truyền trong nước với tuyên truyền đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, kịp thời cung cấp thông tin, tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân và các nước trên thế giới trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ của Tổ quốc. 

Sáu làvề công tác xây dựng nội bộ cơ quan, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị  theo Quyết định số 88-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; ban hành quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các vụ, đơn vị…

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng Huân chương lao động cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Lại Xuân Môn trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo. Ngoài ra, nhiều cá nhân và tập thể cũng được nhận cờ thi đua và bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương trao trặng./.

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023:

Thay mặt Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Huân chương lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TA)

Thay mặt Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Huân chương lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tặng cờ thi đua Chính phủ cho Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo. (Ảnh: TA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tặng cờ thi đ  (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Bí thư Đảng uỷ cơ quan  tặng bằng khen cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cơ quan có thành tích xuất sắc trong năm 2022 (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương  (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương kiêm nhiệm, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua cơ quan cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương  (Ảnh: TA)

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 2 chiến sỹ thi đua cấp Ban. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương  (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 (Ảnh: TA)


Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất