Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 28/11/2023 10:58'(GMT+7)

Tập huấn công tác biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị là hoạt động thiết thực về tổng kết 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024 và là một trong những nội dung trong chương trình nâng cao chất lượng biên soạn bản tin sinh hoạt chi bộ của các đảng bộ cơ quan Trung ương cho tới địa phương trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, trải qua gần 35 năm hoạt động, các bản tin chi bộ của Trung ương và địa phương đã thực sự khẳng định vai trò quan trọng, thiết thực đối với các chi bộ và đảng viên ở cơ sở trong việc cung cấp thông tin cần thiết, chính thống, có định hướng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, quan điểm về những vấn đề thời sự chính trị, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; góp phần đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch. Đây là tài liệu không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ trong suốt 35 năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực được phát huy, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, bản tin sinh hoạt chi bộ ở Trung ương và địa phương biên soạn vẫn còn những hạn chế nhất định về mặt nội dung hay vấn đề sử dụng bản tin.

Cùng với đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, một số diễn biến vượt qua dự báo, tác động không nhỏ tới tư tưởng, tâm trạng xã hội; đặt ra những yêu cầu phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo nói chung, trong đó có việc đổi mới, nâng cao chất lượng các bản tin, tài liệu và phương pháp tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ cũng như các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cộng tác viên, biên tập viên các bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ từ Trung ương đến địa phương. Hội nghị lần này thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Kết luận số 18, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tham gia đầy đủ, phát huy tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi những vấn đề vướng mắc với báo cáo viên và đồng nghiệp để nắm sâu những vấn đề đặt ra. Gắn những nội dung được tiếp thu qua các chuyên đề với thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện biên soạn, phát hành bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ cũng như các bản tin khác của cấp ủy đảng để làm tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tổ chức Hội nghị tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương trình bày chuyên đề “Một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác viết, biên tập tin, bài trên bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ”. Đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trình bày chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là những vấn đề cơ bản, quan trọng, gắn với thực tiễn công tác biên tập bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ hiện nay.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất