Thứ Ba, 25/6/2024
Tây Ninh
Thứ Năm, 25/2/2021 16:11'(GMT+7)

Tây Ninh: Thúc đẩy và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể về điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học một cách thiết thực, hiệu quả.

Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động... của mỗi cấp, mỗi ngành, trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học và đời sống trong xã hội.

Chủ động xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới phát huy tính sáng tạo, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức thi đua học tập và làm theo các điển hình.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ… chủ trì và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng điểm một số mô hình thi đua như "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Dạy tốt - Học tốt"; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đường biên, cột mốc"; "12 Điều Y đức"; "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hoá công sở"; "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"…

Giao lưu gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực

Giao lưu gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vựcNgoài ra, UBND tỉnh còn đề nghị xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; thi đua sáng kiến, sáng tạo; trong thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 27.3.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025; Quy chế dân chủ ở các loại hình; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân;  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Kế hoạch này được thực hiện trong hai giai đoạn 2021 – 2023 và 2023 – 2025. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Cuộc thi viết "Gương người tốt quanh ta" để phát hiện, biểu dương những gương điển hình tiên tiến có những đóng góp thầm lặng ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị (hình thức tổ chức 2 năm/lần)./.

 

ĐTT

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất