Chủ Nhật, 16/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Ba, 27/2/2018 17:58'(GMT+7)

Thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Theo Nghị quyết, thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên. Phường Tiền Châu được thành lập trên cơ sở toàn bộ 7,14 km2 diện tích tự nhiên và 12.689 người của xã Tiền Châu. Địa giới hành chính phường Tiền Châu bao gồm: Đông giáp các phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp thành phố Hà Nội; Bắc giáp phường Nam Viêm. 

Phường Nam Viêm được thành lập trên cơ sở toàn bộ 5,88 km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viêm. Địa giới hành chính phường Nam Viêm bao gồm: Đông giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp các phường Trưng Nhị, Phúc Thắng, Tiền Châu; Bắc giáp xã Cao Minh và phường Xuân Hòa. 

Thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở toàn bộ 120,13 km2 diện tích tự nhiên và 155.435 người của thị xã Phúc Yên; phía Đông và Nam giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên. 

Sau khi thành lập hai phường và thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 02 thành phố; 137 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 15 phường và 12 thị trấn. Thành phố Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 phường Đồng Xuân, Hùng Vương, Nam Viêm, Phúc Thắng, Tiền Châu, Trưng Nhị, Trưng Trắc, Xuân Hòa và 02 xã Cao Minh, Ngọc Thanh. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7/2/2018./. 

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất